Kontynuacja Programu

Zarządzeniem Nr 901/2010/P z dnia 1 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta Poznania przedłużył termin realizacji Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na rok 2011.

W roku 2011 kontynuowane będę wszystkie działania wynikające z harmonogramu Programu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej