Dnia 4 czerwca 2009 roku, w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, ul. Wodna 27, odbędzie się konferencja  pt.:  "Żebractwo jako kwestia społeczna", którą swoim patronatem objął Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.


Celem konferencji jest zarówno poruszenie zagadnień zjawiska żebractwa w świetle prawa i patologii społecznych oraz żebractwo wśród dzieci, jak również prezentacja lokalnych prób ograniczenia tego procederu.

 W pierwszej części konferencji poruszane będą m. in. zagadnienia dotyczące zjawiska żebractwa w świetle prawa i żebractwo wśród dzieci. Natomiast w części drugiej lokalne próby ograniczenia tego procederu zaprezentują przedstawiciele Urzędów Miast w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, które podjęły współpracę na rzecz ograniczania zjawiska korzystając z wzajemnych doświadczeń i wypracowanych rozwiązań. Referaty wygłoszą przedstawiciele Magistratów, świata nauki i sądownictwa jak również instytucji i organizacji stykających się z omawianym zjawiskiem.

Spotkanie adresowane jest do osób zajmujących się zawodowo udzielaniem pomocy żebrzącym - dorosłym i dzieciom, do pracowników Sądów, uczelni wyższych, jednostek samorządowych i pozarządowych. Obecni będą również przedstawiciele poznańskich restauratorów, sieci handlowych i innych placówek, na terenie których dochodzi do procederu żebractwa.

       Wymiana wzajemnych doświadczeń i wypracowanych rozwiązań przyczynić się mogą do skuteczniejszej minimalizacji zjawiska.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej