Niezbędnik właściciela pupila

Szanowni Państwo

Miasto Poznań uprzejmie informuje, że Psy i koty będące pod opieką właścicieli lub opiekunów zamieszkujących na terenie miasta Poznania od co najmniej miesiąca mogą zostać poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, którego koszty brutto w 100% pokrywa Miasto Poznań.

Akcja koordynowana jest przez Usługi Komunalne

Zabiegi będą wykonywane w następujących zakładach weterynaryjnych:

 • Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, z siedzibą na os. Władysława Jagiełły 33 w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8 - 21, w soboty i niedziele w godz.: 9 - 17, kontakt: tel. 61 824 31 78, 603 191 663
 • Gabinet weterynaryjny "ANIMAL, z siedzibą przy ul. Nad Wierzbakiem 20/1 w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 9 - 20, w soboty w godz.: 9 - 15, kontakt: 602 225 371, 61 840 12 62
 • Gabinet weterynaryjny VET - HELP, z siedzibą przy ul. Brzozowej 1 w Poznaniu, czynny: od poniedziałku do piątku w godz.: 11:00 - 19:00, w soboty w godz.: 09:00 - 14:00, kontakt: tel. 512 447 882
 • Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski, z siedzibą przy ul. Jugosłowiańskiej 13 w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 - 21:00, w soboty w godz.: 9:00 - 17:00, kontakt: tel. 61 843 45 83

UWAGA: ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemiczną należy się liczyć z ograniczeniami w zakresie terminów świadczenia usług we współpracujących z Miastem zakładach, które będą o tym informować klientów telefonicznie oraz na swoich stronach internetowych

Co warto wiedzieć:

 • zabiegi odbywają się wg kolejności zgłoszeń,
 • jeden właściciel może skorzystać rocznie z dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji dwóch zwierząt.
 • właściciel jest zobowiązany do wypełnienia przed wykonaniem usługi wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota z dofinansowaniem wynoszącym 100% kosztów brutto.
 • elektroniczne znakowanie (zachipowanie) zwierzęcia stanowi warunek konieczny do skorzystania z dofinansowania przez Miasto Poznań 100% kosztów brutto kastracji lub sterylizacji psa lub kota w wyznaczonych zakładach weterynaryjnych - przypominamy - Miasto Poznań prowadzi program darmowego znakowania psów i kotów właścicielskich. Lista zakładów weterynaryjnych, w których można oznakować nieodpłatnie swojego psa lub kota jest dostępna na stronie internetowej Schroniska dla zwierząt pod adresem: https://schronisko.com/poznan-dla-zwierzat/#czipowanie-psow-i-kotow lub do pobrania poniżej.
 • zakłady weterynaryjne są zobowiązane do potwierdzenia oznakowania psa lub kota przed dokonaniem zabiegu elektronicznego; dodatkowo w przypadku psów wymaga się okazania aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • warunkiem skorzystania z zabiegu będzie umówienie telefonicznie terminu wizyty, wypełnienie na miejscu formularza wniosku o wykonanie zabiegu w ramach miejskiej akcji oraz udokumentowanie przez właściciela zwierzęcia uprawnienia do skorzystania z usługi, tj. zamieszkiwania na terenie Poznania, poprzez (alternatywnie):
 1. potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały w Poznaniu odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny);
 2. potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Poznaniu w doręczonej kopii zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania o miejscu pobytu stałego lub czasowego w Poznaniu, w przypadku, gdy dowód osobisty zastał wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 31), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
 3. potwierdzenie miejsca zamieszkania w Poznaniu w doręczonej kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającej adres zamieszkania wraz z:
  • potwierdzeniem założenia zeznania w drodze prezentaty urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci,
   albo:
  • załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) - wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,
   albo:
  • załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania;
 4. wystawione na osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe, np. decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej