Sterylizacja zwierząt właścicielskich (psów i kotów)

Rusza bezpłatna kastracja i sterylizacja dla psów i kotów właścicielskich z terenu miasta Poznania jako zadanie realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2021.

Zadanie jest realizowane przez jednostkę miejską Usługi Komunalne ze wsparciem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

O skorzystanie z zabiegu finansowanego w 100% z budżetu miasta, mogą ubiegać się osoby, które zamieszkują na terenie miasta Poznania i w ostatnim roku rozliczeniowym rozliczyły w Poznaniu podatek dochodowy od osób fizycznych (lub korzystają z zasiłku socjalnego, będącego jedynym źródłem dochodu lub posiadają statut studenta poznańskiej uczelni).

Przed wykonaniem usługi, właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o odprowadzeniu podatku dochodowego na terenie miasta Poznania oraz potwierdzenie rozliczenia odprowadzenia dochodowego
w Poznaniu poprzez okazanie kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37, PIT-36 i PIT-40a), zawierającej adres zamieszkania wraz z:

a) potwierdzeniem złożenia zeznania do urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci

albo,

b) załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym
w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) - wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,

albo,

c) załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania.

Osoby pobierające świadczenia socjalne, stanowiące jedyne źródło dochodu zobowiązane są do okazania zaświadczenia o pobieraniu świadczeń socjalnych (np. Poznańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu).

Studenci uczelni wyższych z terenu miasta Poznania obowiązani są do okazania ważnej* legitymacji uczelni wyższej z terenu miasta Poznania.

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. poz. 363), legitymacje studenckie są nadal ważne, bez konieczności potwierdzania tego hologramem.

Aby umówić termin zabiegu, należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym gabinetem weterynaryjnym:

1. Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski, ul. Jugosłowiańska 13, 60-301  Poznań, tel. 61 843 45 83,

http://www.wet.pl
godziny otwarcia gabinetu

pon-pt: 9-21
sob: 9-17
niedz: 9-15

2. Przychodnia Weterynaryjna Bartosz Wartecki, Krystyna Śliwa, ul. Roślinna 1C, 61-306 Poznań, tel. 669 003 212,

http://www.wetpupil.pl

godziny otwarcia gabinetu

pon-pt: 13-19
sob: 10-13

3. Gabinet Weterynaryjny Vet - Help Natalia Maria Busłowicz, ul. Brzozowa 1, 61-429 Poznań, tel. 512 447 882

http://brzozowa.vet-help.pl

godziny otwarcia gabinetu

pon-pt: 11-19
sob: 9-14

Ważne przed skorzystaniem z zabiegu:

  • realizacja zabiegów odbywa się wg kolejności zgłoszeń,
  • jeden właściciel może skorzystać rocznie z dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji dwóch zwierząt,
  • do kosztów zabiegu zaliczone są również koszty standardowych badań klinicznych przeprowadzanych w celu kwalifikacji do zabiegu; Miasto nie pokrywa natomiast kosztów dodatkowych badań, które okazałyby się - zgodnie z decyzją lekarza weterynarii - konieczne do wykonania ze względu na specyfikę zwierzęcia wynikającą w szczególności z jego wieku, stanu zdrowia oraz rzadkich cech danej rasy,
  • ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemiczną należy się liczyć
    z ograniczeniami w zakresie terminów świadczenia usług we współpracujących z Miastem zakładach, które będą o tym informować klientów telefonicznie oraz na swoich stronach internetowych.

Przed wykonaniem zabiegu właściciel/opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do:

- elektronicznego oznakowania zwierzęcia - jeśli zwierzę zostało wcześniej już oznakowane, możliwość skorzystania z darmowego zabiegu kastracji lub sterylizacji, dotyczy zwierząt, dla których jako miejsce rejestracji wskazane jest miasto Poznań,

UWAGA: czipowania można dokonać bezpośrednio przez zabiegiem kastracji/sterylizacji w gabinecie weterynaryjnym - znakowanie zwierząt
w Poznaniu jest bezpłatne

- wypełnienia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota

z dofinansowaniem wynoszącym 100% kosztów brutto (formularz do wypełnienia na miejscu w gabinecie),

- okazania aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie - dotyczy właścicieli lub opiekunów psów.

Akcja będzie prowadzona do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel
w budżecie Miasta i ujętych w Programie opieki, w następujący sposób:

- w pierwszej kolejności na zbiegi psów i kotów zostaje przeznaczona kwota 150 000 zł;

- w drugiej turze - po wyczerpaniu podanej wyżej puli - do wykorzystania zostaje kwota 100 149 zł na zabiegi wyłącznie dla kotów - jest to zadanie celowe, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku bezdomności wśród kotów w mieście.

Szczegółowych informacji udzielą Państwo pracownicy Usług Komunalnych pod nr telefonu 61 846 29 01 oraz pracownik Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania pod nr telefonu 61 878 15 00

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej