Bezpłatna sterylizacja i kastracja kotów należących do mieszkańców miasta Poznania

Program bezpłatnej kastracji i sterylizacji zwierząt domowych

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2023 od dnia 17 maja 2023 r. zostaje uruchomiony bezpłatny program kastracji i sterylizacji kotów, należących do mieszkańców Poznania.

Miasto Poznań od 2020 roku prowadzi program bezpłatnej kastracji zwierząt domowych, jako narzędzie w walce z ich bezdomnością. Akcja co roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, co przez 3 lata przełożyło się na przeprowadzenie zabiegów na 622 psach i 1975 kotach.

Koty to grupa zwierząt, która jest najbardziej narażona na bezdomność. Część z kotów domowych, które nie zostały poddane zabiegom oraz nie posiadają czipa, jest wypuszczana przez swoich właścicieli na zewnątrz. To właśnie one w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do powiększania populacji bezdomnych zwierząt, głównie poprzez niekontrolowane rozmnażanie się, ucieczki i brak możliwości ustalenia właściciela. Sytuacja ta stanowi coraz większy problem, zarówno finansowy jak i organizacyjny dla samego schroniska, które co roku przyjmuje ich ok. 600.

Dlaczego ten zabieg jest potrzebny?

  • Wczesna kastracja kotek zmniejsza ryzyko wystąpienia hormonozależnych nowotworów listwy mlecznej oraz nowotworów dróg rodnych.
  • Całkowicie eliminuje rujki u kotek - kłopotliwe dla opiekuna, jak i samej kotki.
  • U samców ogranicza znaczenie moczem otoczenia, dalekie wędrówki, a także ogranicza walki kocurów, co zmniejsza rozprzestrzenianie się kocich chorób zakaźnych.

Najbardziej oczywistą zaletą zabiegów kastracji zwierząt jest przeciwdziałanie ich rozmnażaniu i realny wpływ  na ograniczanie bezdomności.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej