Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów należących do mieszkańców miasta Poznania

Informujemy, że zadanie to jest realizowane w ramach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu, który każdego roku zostaje przyjęty uchwałą Rady Miasta do końca marca.
Aktualnie trwa etap uzgodnień wewnętrznych i prace nad Programem na rok 2022 w ramach powołanych zespołów: Kejter też Poznaniak oraz Koci Okrągły Stół. Przyjęty Program będzie podstawą do wszczęcia procedur przetargowych na kastrację/sterylizację zwierząt właścicielskich.

Przypominamy również, że w ramach Programu co roku z pomocą fundacji pro zwierzęcych realizowane jest zadanie polegające na sterylizacji kotów wolno żyjących. Jego realizacja również jest związana z procedurami przetargowymi na realizację usługi weterynaryjnej.

O przyjętym Programie oraz terminie rozpoczęcia obu akcji będziemy informować na bieżąco.

Do tego casu nie ma możliwości do skorzystania z finansowej pomocy z budżetu miasta dotyczącej bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej