Taksówka Warta Poznania

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego pakietu działań wspomagających ciągły wzrost konkurencyjności, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług przewozowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku poznańskich przedsiębiorców, zajmujących się przewozem osób taksówką osobową.

Przybywający goście często oceniają miasto przez pryzmat osób, które spotykają. Szczególnie duży wpływ na tę ocenę maja taksówkarze, którzy informując o zabytkach, ciekawych miejscach, czy też atrakcjach turystyczno - biznesowych, przyczyniają się do pozytywnego postrzegania miasta.

Organizatorem projektu "Taksówka Warta Poznania" realizowanego od kwietnia 2006 r. jest Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Współrealizatorami projektu jest Urząd Kontroli Skarbowej, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja Drogowa, Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich oraz ośrodki przygotowujące przedsiębiorców do wykonywania zawodu taksówkarza.

Do projektu może przystąpić każdy zainteresowany przedsiębiorca prowadzący licencjonowany przewóz osób taksówką osobową.

Jednym z podstawowych działań projektowych jest cykl szkoleń dla taksówkarzy, obejmujący trzy godziny zajęć o zmianach w przepisach prawa związanych z wykonywaniem transportu osób taksówką, zabytkach Poznania, kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy (radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, obsłudze wymagającego klienta oraz elementach automarketingu).

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia i emblematu "Taksówka Warta Poznania", który zostanie umieszczony na szachownicy, znajdującej się tylnych drzwiach, po prawej i lewej stronie samochodu.

Dodatkowe oznakowanie ma zachęcić potencjalnych klientów do korzystania z taksówek, oferujących podwyższony standard usług.

Ponadto, przewoźnicy otrzymują kilkadziesiąt sztuk uproszczonego planu miasta Poznania, zawierającego trójjęzyczny opis ważniejszych atrakcji turystycznych, a także zestaw przydatnych numerów telefonów alarmowych i informacyjnych (przygotowanego do dystrybucji wśród zainteresowanych klientów).

Zaopatrzeni zostają także w materiały szkoleniowe, przewodnik "Poznań najkrócej" oraz rozmówki polsko - angielskie i polsko - niemieckie.

Uczestnictwo w szkoleniach oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Zapisy prowadzone są zbiorczo przez systemy radio - taxi, a indywidualnie w:

Oddziale Licencji na Transport Drogowy i Kontroli
Urząd Miasta Poznania
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404

Uczestnictwo można również zgłosić:

  • telefonicznie, pod numerem  (061) 878 49 55

oraz

Regulacje prawne

Załączniki