OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Diana Banach, Grzegorz Janusz Banasiak, Krzysztof Bartosiak, Grzegorz Burandt, Hanna Bernadeta Frąckowiak, Michał Daniel Frąckowiak, Ewelina Maria Kąkol (Wiceprzewodnicząca Rady), Marcin Kniat, Ewa Dorota Kuźma, Łukasz Jacek Łukaszewski, Joanna Małgorzata Pawlicka, Agnieszka Pazderska-Lemańska, Stanisław Schupke (Przewodniczący Rady), Piotr Szymański, Monika Maria Urbaniak (Wiceprzewodnicząca Rady)

Skład Zarządu Osiedla

Diana Banach, Grzegorz Burandt (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Ewa Kuźma (Przewodnicząca Zarządu), Łukasz Łukaszewski, Agnieszka Pazderska-Lemańska

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Stanisław Schupke

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

-Ewa Kuźma

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Szpaków 1
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
Email: Osiedle_Antoninek@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla