OSIEDLE CHARTOWO

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Jakub Maciej Baranowski, Koleta Paula Ceglarek, Wojciech Adam Chudy, Urszula Dajksler, Liza Dolska, Paweł Jacek  Grochowski, Krzysztof Mieczysław Ignaszewski, Lucyna Cecylia Juszkis, Andrzej Kalman, Joanna Karlińska, Kacper Kaźmierczak, Dobrosława Teresa Kozłowska, Anna Kruszniewicz, Ryszard Wojciech Musielak, Małgorzata Nowak-Karlińska, Arkadiusz Paweł Rożek, Marta Sadowska, Krzysztof Stanisław Szajstek, Maciej Grzegorz Szymański, Wojciech Jan Szymczak, Dorota Katarzyna Zysnarska (Przewodnicząca Rady)

Skład Zarządu Osiedla

Jakub Baranowski, Koleta Ceglarek (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Urszula Dajksler, Krzysztof Ignaszewski, Lucyna Juszkis (Przewodnicząca Zarządu), Małgorzata Nowak-Karlińska

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Dorota Zysnarska

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Lucyna Juszkis

Adresy:

Siedziba: Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka, Osiedle Lecha 14
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Chartowo
Email: Osiedle_Chartowo@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla