OSIEDLE GŁUSZYNA

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Zenobia Bałut, Barbara Bartkowiak, Kazimierz Gadomski, Krzysztof Graczyk, Agata Gust, Tadusz Jaszczyk, Anna Jędrzejczak-Jaszczyk, Henryk Kania, Adam Krzyżaniak, Andrzej Patalas, Marek Politowicz, Stanisława Sezonowicz, Piotr Skarżyński, Krzysztof Stobieniecki, Wojciech Wilczyński

Skład Zarządu Osiedla

Barbara Bartkowiak, Kazimierz Gadomski, Krzysztof Graczyk, Wojciech Wilczyński

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Henryk Kania

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Kazimierz Gadomski

Adresy:

Siedziba: Przedszkole "Ikarek", ul. Głuszyna 206A, 61-329 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Głuszyna
Email: Osiedle_Gluszyna@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: każdy czwartek, godz. 18:00 - 19:00

Powołanie Osiedla:

LXXII/540/II/98z dnia 98/05/19

Statut Osiedla:

LXXVI/1141/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 10 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 15 czerwca 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 23 lipca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 15 października 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 2 grudnia 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 25 lutego 2016 r.

 Sesja nr VIII z dnia 7 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr IX z dnia 5 maja 2016 r.

 Sesja nr X z dnia 13 lipca 2016 r.

 Sesja nr XI z dnia 16 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 8 września 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 5 października 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 20 października 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 6 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 19 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 24 lutego 2017 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 20 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XIX z dnia 1 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XX z dnia 28 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXI z dnia 28 września 2017 r.

 Sesja nr XXII z dnia 11 grudnia 2017 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 22 grudnia 2017 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 19 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXV z dnia 15 marca 2018 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 25 maja 2018 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 18 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 4 lipca 2018 r.

 Sesja nr XXX z dnia 1 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 27 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 11 września 2018 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 15 listopada 2018 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 6 lutego 2019 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 12 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla