OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Ryszard Bąk, Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Anna Gajewska, Marek Ignac, Ewa Jerszyńska, Adrian Juszczak, Regina Kopaczyk, Michał Kosicki, Mikołaj Maśliński, Sandra Spychała, Arkadiusz Turkiewicz, Beata Wiśniewska-Spychała, Aleksandra Woźniak

Skład Zarządu Osiedla

Janusz Dobierski, Anna Gajewska, Marek Ignac, Mikołaj Maśliński, Arkadiusz Turkiewicz

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Ryszard Bąk

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Marek Ignac

Adresy:

Siedziba: ul. Swoboda 43
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Grunwald Północ
Email: Osiedle_Grunwaldpolnoc@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I i III poniedziałek m-ca w godz. 18:00-19:00 w siedzibie

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 2 czerwca 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 23 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 24 września 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 26 listopada 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 21 stycznia 2016 r.

 Sesja nr X z dnia 25 lutego 2016 r.

 Sesja nr XI z dnia 16 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 11 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 26 września 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 18 października 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 15 listopada 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 13 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 19 stycznia 2017 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 22 lutego 2017 r.

 Sesja nr XIX z dnia 6 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XX z dnia 30 maja 2017 r.

 Sesja nr XXI z dnia 27 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXII z dnia 14 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 10 sierpnia 2017 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 12 września 2017 r.

 Sesja nr XXV z dnia 9 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 24 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 14 marca 2018 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 19 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 7 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XXX z dnia 31 lipca 2018 r. i 8 sierpnia 2018 r. (dokończenie)

 Sesja nr XXXI z dnia 8 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 24 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 13 września 2018 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 15 listopada 2018 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 17 stycznia 2019 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 14 lutego 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla