OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Barełkowski Maciej, Czereśniowska Jolanta, Górna Anna, Hasińska Elżbieta, Karczyński Jakub, Klak-Nowakowa Justyna, Korpal Maria, Łopiński Piotr, Maćkowiak Monika, Meissner-Statkiewicz Wanda (Wiceprzewodnicząca Rady), Mirski Tadeusz (Wiceprzewodniczący Rady), Nowak Włodzimierz, Nowicka-Jędrzejczak Magdalena, Olebiński Jan, Preiss Elżbieta, Preiss Mirosław, Skąpska Renata, Sokołowski Wojciech, Wróblewski Jerzy, Wudarski Filip, Wudarski Tomasz.

Skład Zarządu Osiedla

Włodzimierz Nowak, Adam Morkowski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Magdalena Nowicka-Jędrzejczak (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Jerzy Wróblewski (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Wojciech Sokołowski, Filip Wudarski.

Przewodniczący Rady Osiedla

Wudarski Tomasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Włodzimierz Nowak

Adresy:

Siedziba: XI Liceum Ogónokształcące, ul. Ściegiennego 134
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Grunwald Południe
Email: Osiedle_Grunwaldpoludnie@um.poznan.pl

Dyżur

W dniu sesji Rady Osiedla, godzinę przed jej rozpoczęciem w siedzibie

Powołanie Osiedla:

LXXXII/933/IV/2005z dnia 05/11/29

Statut Osiedla:

LXXVI/1118/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr V z dnia 24 października 2019 r.

 Sesja nr IV z dnia 7 sierpnia 2019 r.

 Sesja nr III z dnia 26 czerwca 2019 r.

 Sesja nr II z dnia 29 maja 2019 r.

 Sesja nr I z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla