OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Agnieszka Adamczak, Paweł Bogdanowicz, Zbigniew Chmielewski, Franciszek Góralewicz, Adam Grzywaczyk, Janina Kurzawa, Magdalena Lipińska, Stanisława Łowińska, Jan Muczek, Maria Myk, Piotr Sabiniewicz, Dariusz Weichert, Bartosz Werner, Karolina Wiśniewska, Marcin Zaremba

Skład Zarządu Osiedla

Agnieszka Adamczak, Jan Muczek, Bartosz Werner,

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Marcin Zaremba

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Bartosz Werner

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół Nr 7, os. Zwycięstwa 101
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Nowe Winogrady Północ
Email: Osiedle_Winogradypolnoc@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I czwartek miesiąca, godz.17.30 - 18.30

Powołanie Osiedla:

LXXV/1072/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1127/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 16 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 23 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 28 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 18 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 10 września 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 8 października 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 26 listopada 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 18 lutego 2016 r.

 Sesja nr IX z dnia 21 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr X z dnia 16 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XI z dnia 19 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 16 września 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 24 listopada 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 23 lutego 2017 r.

 Sesja nr XV z dnia 28 marca 2017 r.

 Sesja nr XVI z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XVII z dnia 29 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 27 lipca 2017 r.

 Sesja nr XIX z dnia 21 września 2017 r.

 Sesja nr XX z dnia 9 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXI z dnia 23 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXII z dnia 1 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 27 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XXV z dnia 15 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 27 września 2018 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 13 grudnia 2018 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 28 lutego 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla