OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Mirosława Maria Borowska, Sandra Monika Kasprzak, Halina Maria Kruk, Stanisław Tadeusz Laskowski, Paweł Jan Lewandowski, Mateusz Otta (Przewodniczący Rady), Jacek Paluszkiewicz, Urszula Sobkowiak (Wiceprzewodnicząca Rady), Rafał Adam  Walkowiak (Wiceprzewodniczący Rady), Bartosz Marcin  Werner, Michał Łukasz Werner, Małgorzata Grażyna Wielgosz, Emil Witczak, Marcin Zaremba, Sylwia Zawieruszyńska

Skład Zarządu Osiedla

Kacper Lawiński, Paweł Lewandowski, Małgorzata Wielgosz (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Emil Witczak (Przewodniczący Zarządu).

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Mateusz Otta

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Emil Witczak

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12, os. Zwycięstwa 101
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Nowe Winogrady Północ
Email: Osiedle_Winogradypolnoc@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 3 lipca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla