OSIEDLE PODOLANY

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Dorota Cymerys, Grażyna Dudzińska, Damian Dudziński, Filip Lepka, Waldemar Łyczykowski, Maciej Niemier, Stanisław Misiurek, Jarosław Południkiewicz, Wacław Przybyszewski, Krzysztof Ratajczak, Elżbieta Sobkowiak, Marek Szydłowski, Jan Wesołowski, Katarzyna Zemer, Piotr Zubielik

Skład Zarządu Osiedla

Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Dorota Cymerys, Danuta Trzebowska, Krzysztof Ratajczak

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Piotr Zubielik

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Elżbieta Sobkowiak

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Druskienicka 32
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Podolany
Email: Osiedle_Podolany@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I wtorek miesiąca, godz. 19.00

Powołanie Osiedla:

XVI/126/II/95z dnia 95/04/18

Statut Osiedla:

LXXVI/1146/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 16 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 21 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 12 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 9 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 23 czerwca 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 15 września 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 6 października 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 18 listopada 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 9 grudnia 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 2 lutego 2016 r.

 Sesja nr XI z dnia 15 marca 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 10 maja 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 7 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 5 lipca 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 2 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 6 września 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 18 października 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 20 października 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 29 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXI z dnia 7 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXII z dnia 7 marcia 2017 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 25 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 9 maja 2017 r.

 Sesja nr XXV z dnia 13 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 25 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 3 września 2017 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 11 września 2017 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 24 października 2017 r.

 Sesja nr XXX z dnia 21 listopada 2018 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 16 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 6 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 6 marca 2018 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 15 maja 2018 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 12 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 30 lipca 2018 r.

 Sesja nr XXXVII z dnia 6 listopada 2018 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 3 grudnia 2018 r.

 Sesja nr XXXIX z dnia 5 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla