OSIEDLE STARE MIASTO

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Zbigniew Burkietowicz, Natalia Chojara, Sławomir Cichocki, Tomasz Dworek, Anna B. Gregorczyk, Mirosława Halilovic, Michał Kondella, Lidia Koralewska, Marcin Liminowicz, Wojciech Łyszczak, Jacek Maleszka, Małgorzata Osińska, Marcin Pilarczyk, Kornelia Piotrowska, Jolanta Przybylska, Andrzej Rataj, Łukasz Runke, Maria Sokolnicka-Guzek, Krzysztof Sroczyński, Alicja Wilak, Anna Woińska

Skład Zarządu Osiedla

Zbigniew Burkietowicz, Natalia Chojara, Tomasz Dworek, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka-Guzek

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Andrzej Rataj - tel. 730 322 307

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Zbigniew Burkietowicz

Adresy:

Siedziba: Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Stare Miasto
Email: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: 16.01, 6.02, 6.03, 20.03, 17.04, 15.05, 5.06, 19.06, 4.09, 18.09, 2.10, 16.10, 20.11, 4.12, 18.12 w godzinach 17:00-18:30 w siedzibie

Powołanie Osiedla:

LXXV/1055/V/2010z dnia 10/07/06

Statut Osiedla:

LXXVI/1136/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 17 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 24 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 21 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 25 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 27 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 16 września 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 24 września 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 15 października 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 29 października 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 16 listopada 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 24 listopada 2015 r.

 Sesja nr XII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XIII z dnia 13 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 14 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 25 lutego 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 31 marca 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 31 maja 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 30 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XXI z dnia 29 września 2016 r.

 Sesja nr XXII z dnia 27 października 2016 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 28 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 25 stycznia 2017 r.

 Sesja nr XXV z dnia 23 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 30 marca 2017 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 24 maja 2017 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 27 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXX z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 28 września 2017 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 26 października 2017 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 29 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 25 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 22 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 21 marca 2018 r.

 Sesja nr XXXVII z dnia 28 marca 2018 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XXXIX z dnia 24 maja 2018 r.

 Sesja nr XL z dnia 27 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XLI z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr XLII z dnia 27 września 2018 r.

 Sesja nr XLIII z dnia 25 października 2018 r.

 Sesja nr XLIV z dnia 28 listopada 2018 r.

 Sesja nr XLV z dnia 30 stycznia 2019 r.

 Sesja nr XLVI z dnia 28 lutego 2019 r.

 Sesja nr XLVII z dnia 21 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla