OSIEDLE STARE WINOGRADY

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Maria Adamczewska, Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Maria Jurczyszyn, Krzysztof Orlik, Halina Owsianna, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Aleksandra Soniewicka, Marcin Soniewicki, Alicja Świtała, Janusz Wolski, Zygmunt Woźny

Skład Zarządu Osiedla

Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka,  Zygmunt Woźny

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Halina Owsianna

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Zygmunt Woźny

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 38, ul. R. Brandsteattera 6
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Stare Winogrady
Email: Osiedle_Starewinogrady@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: po wcześniejszym telefonicznym umówieniu

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 3 czerwca 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 2 lipca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 14 października 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 30 listopada 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 15 stycznia 2016 r.

 Sesja nr VIII z dnia 1 lutego 2016 r.

 Sesja nr IX z dnia 1 marca 2016 r.

 Sesja nr X z dnia 14 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XI z dnia 4 lipca 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 20 września 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 18 listopada 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 31 stycznia 2017 r.

 Sesja nr XV z dnia 9 marca 2017 r.

 Sesja nr XVI z dnia 1 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XVII z dnia 12 lipca 2017 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 11 września 2017 r.

 Sesja nr XIX z dnia 15 listopada 2017 r.

 Sesja nr XX z dnia 22 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXI z dnia 19 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XXII z dnia 27 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 10 grudnia 2018 r.

 Sesja nr XXV z dnia 9 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 8 lutego 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla