OSIEDLE STARE WINOGRADY

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Ewelina Czarnecka (Wiceprzewodnicząca Rady), Wojciech Dobski (Przewodniczący Rady), Adam Piotr Fuchs, Krzysztof Stanisław Janczewski, Grzegorz Kaczmarowski, Agnieszka Anna Matejunas, Krzysztof Orlik, Halina Maria Owsianna, Małgorzata Jolanta Ptak-Adamczewska, Honorata Anna Rakowicz, Aleksandra  Różańska, Paulina Ryżek, Krzysztof Świerczyński, Janusz Wolski,

Skład Zarządu Osiedla

Krzysztof Janczewski (Przewodniczący Zarządu), Halina Owsianna (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Honorata Rakowicz, Krzysztof Świerczyński

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Wojciech Dobski

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Krzysztof Janczewski

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 38, ul. R. Brandsteattera 6
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Stare Winogrady
Email: Osiedle_Starewinogrady@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla