OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Agnieszka Anna Chołdrych, Anna Turczynowska, Anna Maria Garczyk, Barbara Ginter-Matuszewska, Ewa Maria Bulczak, Adam Kołaczyński, Iwona Kruszona, Karolina Katarzyna Konieczna, Katarzyna Leda, Krzysztof Piotr Gubański, Krzysztof Stefan Malinowski, Krzysztof Wacław Filipiak, Maria Kośmieja, Marta Urszula Kurasz, Rafał Podgórski

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Marta Kurasz

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Przedszkole nr 93, ul. Skibowa 13
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Email: Osiedle_Szczepankowo@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla