OSIEDLE WINIARY

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Aleksandra Irena Aftowicz, Małgorzata Grażyna Baranowska, Bartosz Bzowy, Jan Jakub Chudobiecki (Wiceprzewodniczący Rady), Zbigniew Długosz (Wiceprzewodniczący Rady), Przemysław Marek Faleński, Izabella Anna Hołosyniuk, Krzysztof Wojciech Kaźmierczak, Robert Kołaczyk, Jan Paweł Kołaczyk, Anna Maria Kromolicka, Przemysław Stanisław Piwecki (Przewodniczący Rady), Zofia Maria Sawikowska, Teresa Krystyna Stadnik, Maciej Waraczewski

Skład Zarządu Osiedla

Aleksandra Aftowicz, Bartosz Bzowy, Przemysław Faleński (Zastępca Przewodniczącego Zarządu), Izabella Hołosyniuk, Robert Kołaczyk (Przewodniczący Zarządu)

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Przemysław Piwecki

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Robert Kołaczyk

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 27, os. Winiary 2
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Winiary
Email: Osiedle_Winiary@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr II z dnia 9 lipca 2024 r.

 Sesja nr I z dnia 18 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla