OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

Kadencja Rady Osiedla

12.05.2024 - 12.05.2029

Skład Rady Osiedla

Maciej Jan Bartkowiak, Anna Bartz-Ciesielska, Jakub Robert Biskupski, Anna Kalawska, Krzysztof Andrzej Kempski, Michał Marek Kaniewski, Beata Mielcarek-Wesołek, Joanna Mleczak, Piotr Mleczak, Karolina Patrycja Pawełska, Andrzej Pietras, Maria Paula Stasiakiewicz, Piotr Szczepaniak, Dominika Katarzyna Wiśniewska, Marek Krzysztof Wysocki

Skład Zarządu Osiedla

Anna Kalawska (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Beata Mielcarek-Wesołek, Joanna Mleczak (Przewodnicząca Zarządu Osiedla), Dominika Wiśniewska (Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Marek Wysocki

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Piotr Mleczak

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Joanna Mleczak

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Łozowa 53
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Zielony Dębiec
Email: Osiedle_Zielonydebiec@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Przejdź do sekcji protokołów i uchwał

Protokoły i uchwały z sesji Rady

Protokoły i uchwały z sesji Rady

 Sesja nr I z dnia 17 czerwca 2024 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla