Informacja w sprawie pracowników oświatowych w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek.

Informacja w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć
Informacja w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć

Oznacza to, że w tym okresie w przedszkolu, szkole lub placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z wyjątkiem 12 i 13 marca 2020 r., kiedy prowadzono działalność opiekuńczą. Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.

Pełne informacje znajdą Państwo na stronie MEN : https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol?fbclid=IwAR1vKakEaiLfa2U9A9WGqjdHPYD5k0ypAA_eyw6r2ZRhno3jAHpFvzNWuzw

Jednocześnie, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje, aby w okresie zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do minimum ograniczyć obecność nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w szkole.