Fundusz Samorządów Uczniowskich - rusza nabór wniosków
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży chcącej angażować się w rozwój lokalnej społeczności, Miasto Poznań ogłasza IV edycję Konkursu pn. "Fundusz Samorządów Uczniowskich", dającego możliwość pozyskiwania środków na realizację projektów zgłoszonych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt edukacyjny " Bollewerk 42 Pamiętamy"
 

Zapraszamy szkoły podstawowe Miasta Poznania do wspólnej akcji upamiętnienia i szerzenia wiedzy na temat akcji "Bollwerk" - ważnego dla historii Poznania wydarzenia z lutego 1942 roku. Projekt realizowany jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Rozpoczyna się rozbudowa ZSO nr 2 na Krzesinach
 

Kolejna inwestycja poprawi warunki nauki poznańskich uczniów. Tym razem dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle'a przy ul. Tarnowskiej na Krzesinach. Powstanie tam wielofunkcyjne połączenie budynków placówki, które ułatwi poruszanie się między nimi bez wychodzenia na zewnątrz. Dwukondygnacyjny łącznik pomieści też dodatkowe sale dydaktyczne dla uczniów.

Podstawy programowania i podstawy prawa - filmy edukacyjne dla uczniów
 

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do zapoznania się z filmami edukacyjnymi dotyczącymi podstaw programowania oraz podstaw prawa. Materiały zostały przygotowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z naukowcami i ekspertami. To dodatkowe wsparcie, z którego mogą skorzystać uczniowie i nauczyciele w czasie nauki zdalnej.

Nowa sala taneczna w ZSO nr 33 w Poznaniu
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 od niedawna może pochwalić się nową salą taneczną. Dyrektor placówki zadeklarował, że po zakończeniu pierwszego semestru ruszą zajęcia baletu dla uczniów i uczennic z ZSO nr 33.

Poznańskie szkoły przygotowane na przyjęcie dzieci
 

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w poniedziałek, 18 stycznia do szkół podstawowych i specjalnych wrócą najmłodsze dzieci z klas 1-3 (ich starsi koledzy będą kontynuować naukę zdalną). Lekcje, tak jak wcześniej, będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Poznańskie placówki organizacyjnie są przygotowane na przyjęcie maluchów.

Rusza techniczna infolinia dla nauczycieli
 

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech uruchomiły specjalną infolinię wspierającą nauczycieli w kształceniu na odległość. Infolinia ma charakter techniczny - pomaga rozwiązywać trudności, jakie napotykają pedagodzy, obsługując różnego rodzaju narzędzia do edukacji zdalnej. Dzwoniąc pod numerem +48 222 500 144, nauczyciele otrzymają profesjonalną pomoc.

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach
 

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.

Konkursy na stanowiska dyrektorów
 

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych:

1) Przedszkola nr 6, os. Lecha 79;

2) Przedszkola nr 78, ul. Nadolnik 9a;

3) Przedszkola nr 148, os. Bolesława Chrobrego 121;

4) Przedszkola nr 163, os. Bolesława Chrobrego 106;

5) Przedszkola nr 174, os. Jana III Sobieskiego 108;

6) Przedszkola nr 182, os. Jana III Sobieskiego 106;

7) Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, os. Wichrowe Wzgórze 119;

8) Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44;

9) Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19;

10) Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120;

11) Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piękna 37.

OBCHODY MIEJSKIE DNIA PRZEDSZKOLAKA "PRZEDSZKOLAKI DLA KLIMATU"
 

Jak co roku Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP wraz z Przedszkolem nr 148 "Mali Europejczycy" zaprosili wszystkie poznańskie przedszkola do udziału w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Hasło tegorocznej edycji brzmiało  "Przedszkolaki dla klimatu" i zostało zainspirowane  13. Celem Zrównoważonego Rozwoju UNESCO: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Miasto wspiera szkolnictwo zawodowe
 

Kursy zawodowe dla uczniów oraz studia  podyplomowe dla nauczycieli, bogaty program staży dla młodzieży oraz doposażanie szkół w nowoczesny sprzęt - to tylko przykłady działań mających wesprzeć kształcenie zawodowe: poprawić warunki nauki i zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku pracy. Prezentujemy wybrane projekty realizowane przez Miasto Poznań, w partnerstwie z Powiatem Śremskim oraz Gminą Oborniki.

Główne wejście "Marcinka" odzyskało pierwotny wygląd
 

Trwa remont gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanego potocznie "Marcinkiem". Odnowa historycznego budynku prowadzona jest pod nadzorem konserwatorskim. Cel inwestycji to przywrócenie pierwotnego stanu architektonicznego oraz zabezpieczenie murów przed niekorzystnym działaniem środowiska.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych
 

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEiN i MZ przygotowali wytyczne dla szkół.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Egzaminy zawodowe 2021
 

Dziś, 11 stycznia 2021 r. rozpoczyna się kolejna sesja egzaminów zawodowych: egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2017 oraz egzaminu zawodowego w formule 2019.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Konkurs Superżłobek SuperPrzedszkole 2020
 

Szanowni Państwo,

już po raz drugi - tym razem w dniach od 23.12.2020 r. do 11.01.2021 r. - Miasto Poznań organizuje Konkurs SUPERŻŁOBEK, SUPERPRZEDSZKOLE 2020, skierowany do przedszkoli i żłobków z terenu miasta Poznania, w tym przedszkoli i żłobków publicznych prowadzonych przez Miasto Poznań, żłobków niepublicznych oraz przedszkoli niesamorządowych (przedszkoli i punktów przedszkolnych znajdujących się w rejestrze szkól i placówek prowadzonym przez Miasto Poznań oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot). Celem Konkursu jest wyłonienie placówek najbardziej przyjaznych dzieciom i ich rodzicom.

Nagrody Miasta Poznania 2020 przyznane!
 

Miasto przeznaczyło w tym roku prawie 230 tysięcy złotych na to, by docenić i uhonorować naszych najzdolniejszych i najbardziej pracowitych uczniów. Nagrodzeni to nie tylko finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, to także utalentowani artyści, sportowcy, osoby przygotowywujące się do wykonywania zawodu fryzjera/fryzjerki czy przyszli mechanicy samochodowi. Potrzeba wiele wysiłku, determinacji i czasu, by osiągnąć tak prestiżowe tytuły. Ich nazwiska znane są nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej.

Strona 1 2 366