Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - ważna informacja dla Rodziców.

Szanowni Państwo,

9 kwietnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

ważna informacja dla Rodziców - grafika artykułu
ważna informacja dla Rodziców

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) placówki mogą ogłosić te listy także na stronach internetowych:

(...) §11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. (...)

W zwizku z powyższym zachęcamy, by wyniki rekrutacji sprawdzić w dniu 9 kwietnia od godziny 12.00 na stronach przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Można też sprawdzić wyniki w przedszkolu, z zachowaniem obowizujcych zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR będzie możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w sposób elektroniczny.

Termin potwierdzenia woli nie ulega zmianie: od 9 do 16 kwietnia 2020r. Potwierdzenie woli można też przesłać skanem na adres mailowy przedszkola/szkoły. Wzór będzie dostępny na stronie NABÓR.

Załączniki

sieci społecznościowe