Ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli - informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,

w dniu dzisiejszym tj. 16 kwietnia kończy się czas przeznaczony na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani.

Ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli - informacja dla rodziców - grafika artykułu
Ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli - informacja dla rodziców

W poniedziałek - 20 kwietnia, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w przedszkolach wywieszone zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Ogłoszenia pojawią się o godz. 12. Można sprawdzić wyniki na miejscu, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zachęcamy jednak, aby skorzystać z informacji zamieszczonej na stronach internetowych poszczególnych placówek. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. przedszkola i szkoły mogą ogłosić listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych także na swoich stronach internetowych. Wiele placówek zamierza skorzystać z danej możliwości - tak samo, jak miało to miejsce podczas ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania zachęca, aby sprawdzać wyniki w ten bezpieczny sposób. 

Rodzice dzieci, które nie dostały się do żadnego przedszkola lub zostały przyjęte do placówki dalszego wyboru, mogą złożyć odwołanie do komisji rekrutacyjnej, a następnie do dyrektora przedszkola lub szkoły (procedura opisana jest w Informatorze w systemie NABÓR). Mają na to 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych. Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne i ograniczenia w przemieszczaniu się, odwołanie można składać bezpośrednio drogą mailową.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej placówki, rodzic otrzyma imienne skierowanie dla swojego dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami. Skierowania będą sporządzane od 19 maja do 19 czerwca. 

Rodzic, który nie skorzysta z takiego skierowania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 22 czerwca. Uczestniczyć w niej będą przedszkola, które dysponować będą jeszcze wolnymi miejscami. Składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej potrwa do 25 czerwca. 

W załączniku znajduje się pismo Dyrektora Wydziału Oświaty. Zachecamy do zapoznania się z jego treścią.

Załączniki

sieci społecznościowe