Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka za nami!

Corocznie obchodzony Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, to jeden z najprzyjemniejszych dni w roku. Blisko 2 tysięce dzieci  22 września br. spędziło czas na bieżni lekkoatletycznej stadionu na Golęcinie. Bieg i zabawy wśród przedszkolaków miały popularyzować Powstanie Wielkopolskie. 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - grafika artykułu
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Wychowanie w duchu wartości i kształtowanie dojrzałej postawy patriotycznej to proces, który rozpoczyna się w przedszkolu od działań uświadamiających dzieciom przynależność do rodziny, miasta, regionu, Polski. Udział w tym ważnym dniu jest okazja do integracji wielu środowisk, od kórych zależy jakość wychowania przedszkolnego, w tym od rodziców, nauczycieli, przedstawicieli samorządu, a także organizacji pozarządowych. Serdeczne podziękowania dla wszystkich biorących udział w tym wydarzeniu.