Przegląd twórczości dziecięcej - Pomniki, rzeźby, instalacje artystyczne Poznania w oczach dzieci

Inspiracją projektu "Pomniki, rzeźby, instalacje artystyczne Poznania w oczach dzieci " była wystawa zdjęć wykonana przez rodziców w Przedszkolu nr 3 "Promyczek" w Poznaniu.

zdjęcie przedstawia narysowanego pegaza - grafika artykułu
okładka publikacji /autorzy: Igor Milinowicz, Zofia Skowron

- Zetknięcie ze sztuką, zatrzymanie się, przyjrzenie się danej rzeźbie, pomnikowi czy instalacji często zadziwia, wyzwala chęć zadawania pytań, działania, zastanowienia się nad sposobem lub przyczyną powstania. Staje się momentem dostrzeżenia sztuki, zwrócenia uwagi na działalność artystyczną człowieka, budzenia szacunku dla pracy, dóbr kultury, a także sprzyja rozwijaniu kreatywności i ekspresji przyszłych twórców. Poprzez uczestniczenie w kulturze dziecko z czasem staje się jej coraz bardziej świadomym odbiorcą. Miejsce, w którym żyjemy to nasza mała ojczyzna. Tak często w pośpiechu mijamy kamienice, pomniki jakby wcale ich nie było, a przecież wiele z nich upamiętnia ważne wydarzenia lub ludzi, których osiągnięcia miały wpływ na losy naszego miasta. - opowiada o projekcie Lidia Lasota, jedna z autorek projektu.

Autorki projektu rozważały zmianę tematu ze względu na sytuację epidemiologiczną, zakazy wychodzenia z domu oraz ogólne bezpieczeństwo uczestników projektu. Zdecydowały się na realizację projektu ze względu na łagodzenie restrykcji oraz powrót dzieci do przedszkoli, który miał miejsce w czerwcu 2020. Dzięki temu dzieci miały możliwość skupienia swojej uwagi na otaczających je rzeźbach, pomnikach, czy innych cennych artystycznych instalacjach, które mieszczą się ich otoczeniu. Pomogło to dzieciom w odejściu od koronowirusowej codzienności i zajęciu myśli czymś przyjemnym.

- W wieku przedszkolnym dziecko jest ciekawe świata, a zwłaszcza najbliższego otoczenia. Wiedzę i umiejętności nabywa poprzez wielozmysłowy i bezpośredni z nim kontakt. Główne cele tegorocznego przeglądu skupiły się na kształtowaniu zainteresowania sztuką, budzeniu zaciekawienia historią Poznania, zwróceniu uwagi dziecka na pomnik/rzeźbę/instalację artystyczną znajdującą się w dzielnicy Poznania, w której mieszka, tworzeniu sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do sztuki jako sfery aktywności człowieka - podkreśla Małgorzata Pawłowska, jedna z autorek projektu.

Załączniki

sieci społecznościowe