WIELKOPOLSKIE FORUM "EDUKACJA KULTURALNA I OBYWATELSKA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM"

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu organizuje odbywające się 4 grudnia br. w Poznaniu w Sali Konferencyjnej World Trade Center Poznań Wielkopolskie Forum poświęcone edukacji kulturalnej i obywatelskiej w społeczeństwie informacyjnym. Główne cele Forum to zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz władz samorzadowych różnych szczebli na doniosłość zadań w zakresie edukacji kulturalnej i obywatelskiej, wymiana oraz usprawnienie obiegu informacji pomiędzy podmiotami procesów edukacyjnych w regionie, zainicjowanie nowych projektów wykorzystujących jako środek komunikacji Internet.