Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,
Wydział Oświaty zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym za pomocą ankiety online. Nasze badanie jest związane z trwającymi obecnie pracami nad realizacją projektu "Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030".

Badanie ankietowe - grafika artykułu
Badanie ankietowe

 - Mając świadomość znaczenia edukacji w rozwoju Miasta Poznania, uważam za celowe i niezbędne stworzenie dokumentu strategicznego zawierającego wieloletnie, kompleksowe plany działań edukacyjnych. Przygotowanie polityki oświatowej dla naszego miasta, to poważne wyzwanie, z którym chcemy się zmierzyć - mówi Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

- Proces opracowania strategii oświatowej jest zadaniem skomplikowanym - dlatego zaproszenie do współpracy partnerów społecznych i samorządowych, a co za tym idzie uspołecznienie procesu tworzenia strategii, jest dla nas działaniem kluczowym. W związku z tym, chcemy go stworzyć w oparciu o Państwa opinie wyrażone w ankietach. Podobne ankiety zostały rozesłane do nauczycieli i dyrektorów poznańskich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań - dodaje.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w ankiecie skierowanej do rodziców dzieci, które uczęszczają do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Poznania.  

Link do ankiety: https://forms.gle/9oTozJLHQaNnhyfk6   

Przypominamy, że należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, a po ich uzupełnieniu kliknąć przycisk "prześlij", celem zakończenia procesu wypełniania ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Prosimy Państwa o wyrażenie swoich opinii odnośnie m.in. sposobów poprawy zarządzania poznańskimi szkołami i placówkami oświatowymi oraz oceny pracy nauczycieli. Pozyskiwane dane będą przetwarzane statystycznie wyłącznie w formie zanonimizowanej i zagregowanej. W czasie przetwarzania danych pozyskanych z badania nie będą prowadzone żadne działania służące identyfikacji danych wrażliwych dotyczących respondentów

sieci społecznościowe