Bolonia nowym partnerem Poznania

Poznań ma nowe, piętnaste, miasto partnerskie - Miasto Metropolitalne Bolonia. Współpracę zainaugurowało oficjalne spotkanie zastępcy prezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego z dyrektorem Gabinetu Miasta Bolonia - Giuseppem De Biasi.

Przekazanie umowy partnerskiej z miastem Bolonia - grafika artykułu
Przekazanie umowy partnerskiej z miastem Bolonia

- Mam przyjemność ogłosić, że od dzisiaj Poznań i Bolonia stają się miastami partnerskimi. Dobre relacje z zagranicznym miastem niosą ze sobą wiele możliwości i szans dla naszego samorządu, instytucji i przede wszystkim dla mieszkańców. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń i wiedzy przynosi korzyści obu współpracującym stronom. Dzięki takim kontaktom stolica Wielkopolski pięknieje i staje się miastem, w którym warto żyć - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

7 listopada 2017 roku poznańscy radni zagłosowali za nawiązaniem formalnej współpracy ze społecznością włoskiego Miasta Metropolitalnego Bolonia. We wtorek 5 grudnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie inicjujące partnerską współpracę.

- Zależy nam na Europie, to jeden z powodów nawiązania tego partnerstwa. Ale jest wiele wspólnych spraw, które łączą Poznań i Miasto Metropolitalne Bolonia. Wspomnę o naszych uniwersytetach, ale również o trosce o zrównoważony rozwój. Ten rozwój rozciąga się od środowiska, aż do kultury. Łączy nas także strategiczne myślenie o rozwoju metropolii  - wyjaśnia Giuseppe De Biasi.

De Biasi weźmie również udział w debacie "Jak wykorzystać potencjał miasta? Współczesne przestrzenie dla jego rozwoju w przyszłości" na Forum Rozwoju Miast, zorganizowanym przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Poznania. Konferencja rozpocznie się 6 grudnia w Collegium Iuridicum Novum. Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie: www.forumrozwojumiast.poznan.pl

Bolonia od kilku lat współdziała z Poznaniem w zakresie projektów europejskich, poświęconych zagadnieniom zrównoważonego rozwoju miast. Z partnerami w regionie Emilii-Romanii i jego stolicy - Boloinii - współpracuje także kilka poznańskich uczelni oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Partnerstwo Poznania i Bolonii ma służyć wzajemnej wymianie doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk oraz realizacji projektów w zakresie gospodarki, innowacyjności, zarządzania miastem, turystyki i sportu, kultury, nauki i oświaty, a także polityki społecznej, ochrony środowiska i energii. Obie strony są zainteresowane współpracą szczególnie w takich dziedzinach jak nowoczesna, innowacyjna gospodarka, tworzenie międzynarodowych sieci wiedzy, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Ważne są również poprawa jakości przestrzeni publicznej, logistyka miejska i towarowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz funkcjonowanie miasta metropolitalnego.

Wśród obszarów przyszłej współpracy między Miastem Metropolitalnym Bolonia a Poznaniem, szczególną uwagę zwraca możliwość wymiany wiedzy i praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji. Bolonia, tak jak Poznań, przykłada dużą wagę do aktywnego uczestnictwa mieszkańców i lokalnych organizacji w procesie rewitalizacji. Oba miasta dążą do polepszenia stanu architektury, poziomu bezpieczeństwa, ożywienia gospodarczego czy kulturalnego.

Priorytetem współpracy z Bolonią jest również zwiększenie ruchu turystycznego oraz zainteresowania Poznaniem wśród włoskich inwestorów, czy studentów.

Miasto Metropolitalne Bolonia jest stolicą Emilii-Romanii, jednego z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych regionów w Europie. Obszar metropolitalny zamieszkuje niemal milion mieszkańców, przy czym liczba mieszkańców samej Bolonii to 375 tysięcy. Bolonia jest miastem studentów, słynącym z najstarszego uniwersytetu świata zachodniego. W roku akademickim 2015/2016, z możliwości studiowania w murach Alma Mater Studiorum, czyli Uniwersytetu Bolońskiego skorzystało blisko 85 tysięcy studentów. Bolonia to także ważne centrum przemysłu i biznesu.

Hubert Bugajny/biuro prasowe/WRM

sieci społecznościowe