Katalog usług

Wyszukiwarka cmentarna  (cmentarze komunalne, parafialne, historyczne, wojskowe, zabytkowe - obecnie 24 poznańskich nekropolii)

Wyszukiwarka decyzji administracyjnych związanych z budową i inwestycjami:

Wyszukiwarka decyzji z informacjami o środowisku i jego ochronie

Spis wyborców on-line (uruchamiany zgodnie z właściwą ustawą w momencie oficjalnego wyłożenia spisu wyborców)

Informacje o liczbie pojazdów zarejestrowanych na wybranym obszarze - w przyborniku po prawej stronie mapy należy wybrać typ rysowanego obszaru, system wyświetla liczbę zarejestrowanych pojazdów dla wybranej kategorii. Ze względu na konieczność ochrony informacji najmniejsza pokazywana liczba pojazdów wynosi 5).

Wydarzenia - prezentacja wydarzeń na planie Poznania.

Komunikacja - przebieg tras i położenie przystanków komunikacji miejskiej.