Aktualności "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" oraz działalności Biura Zarządu Projektu.

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" zakończona została również działalność Biura Zarządu Projektu, które mieściło się w Poznaniu pod adresem ul.Matejki 50 pok. 209.

Poczta e-mail: wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl jest NIEAKTYWNA. Prosimy nie wysyłać na nią wiadomości. Nieaktualne są również numery telefonów.

Osoby, które chcą się skontaktować w sprawie projektu proszę o kontakt pod nr telefonu 61 878 51 30.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"

W dniu 26.07.2021 zakończył się projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu".

Osoby, które zawarły umowę darowizny i chcą odebrać swój egzemplarz, zapraszamy do Biura przy ul.Matejki 50, pok. 209 (po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty pod numerem 61 878 5182 lub 61 878 5140).

Biuro przy ul.Matejki 50 pok. 209 będzie funkcjonowało do 31.03.2022r.

Osoby, które nie podpisały umowy darowizny i nie zwróciły sprzętu komputerowego powinny jak najszybciej zwrócić go do Biura przy ul.Matejki 50, pok. 209 (po wcześniejszym zgłoszeniu wizyty pod numerem 61 878 5182 lub 61 878 5140), ponieważ brak zwrotu komputera wiązać się będzie z poniesieniem konsekwencji finansowych oraz prawnych.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 61 878 5140, 61 878 51 82 lub 783403367.


Zakończenie projektu 26.07.2021

W dniu 26.07.2021 kończy się projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Oznacza to, że od 27.07.2021r. Miasto Poznań nie będzie już zapewniać dostępu do internetu. Nie będzie działała również platforma www.cyfrowi.eu ani poczta e-mail @cyfrowi.eu.

W tym dniu wygasa też umowa użyczenia sprzętu komputerowego. Komputer można zatrzymać pod warunkiem złożenia wniosku o przekazanie sprzętu  i podpisaniu umowy darowizny. (druki dostępne w UMP przy ul.Matejki 50, pok. 209-należy się umówić pod numerem 61 878 51 82). Komputer może też zostać przekazany w przypadku śmierci uczestnika projektu, wtedy wniosek składa osoba zainteresowana przejęciem sprzętu.

Nie ma potrzeby zgłaszania faktu darowizny do urzędu skarbowego bowiem zgodnie z umową darowizny, nie podlega ona opodatkowaniu.

W przypadku braku złożenia wniosku i podpisania umowy darowizny, sprzęt należy samodzielnie zwrócić do Urzędu Miasta Poznania, ul.Matejki 50, pok. 209 po uprzednim ustaleniu terminu zwrotu pod numerem 61 878 51 82.

Brak złożenia wniosku i podpisania umowy darowizny  oraz brak zwrotu komputera wiązać się będzie z poniesieniem konsekwencji finansowych oraz prawnych.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 61 878 5140, 61 878 51 82, 61 878 5130 lub SMS 783403367.


24.05.2021

W dniu 04.06.2021r. NIECZYNNE

Informujemy, że w dniu 04.06.2021 Biuro Zarządu Projektu przy ul.Matejki 50 będzie nieczynne. Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy.


23.03.2021.

Działanie Biura Zarządu Projektu ul. Matejki 50 w czasie pandemii koronawirusa (COVID-19).

Przypominamy, że w związku z pandemią COVID-19 NADAL obowiązują SZCZEGÓLNE ZASADY OBSŁUGI klienta w Biurze Projektu. Kontakt z pracownikami możliwy jest poprzez:

-e-mail: wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl,

-telefonicznie pod numerem 61 878 51 82, 61 878 5140, 783 403 367,

-skrzynkę podawczą zlokalizowaną w budynku przy ul.Matejki 50,

-pocztę tradycyjną-adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50 pok. 209, 60-770 Poznań.

W przypadku konieczności wizyty osobistej należy się umówić pod numerem 61 878 51 82. W trakcie wizyty należy przestrzegać zaleceń sanitarnych w zakresie zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji, dystansu. Osoby, które nie zastosują się do zasad, pomimo umówienia wizyty mogą nie zostać wpuszczone na teren Urzędu. Nieczynne jest wejście dla osób niepełnosprawnych od ul.Wyspiańskiego.

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz innych.


15.03.2021

Komunikat dotyczący programu antywirusowego.

W związku z pojawiającymi się na monitorach komputerów komunikatami  typu "Uwaga, z dniem..... wygasa licencja na program antywirusowy", "Twój komputer może być zagrożony", "wygasła licencja programu antywirusowego",wyjaśniamy, że takie komunikaty informują o zbliżającym się terminie wygaśnięcia licencji lub o tym, że licencja dla programu antywirusowego już wygasła, co wiąże się z brakiem aktualizowania przez program bazy wirusów do czasu przedłużenia licencji. Z komputera nadal można  korzystać. 


30.12.2020

Oświadczenie o miejscu użytkowania komputera 2021

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia pomiędzy 1 a 15 stycznia 2021r. roku należy złożyć oświadczenie o miejscu użytkowania komputera. Numer inwentarzowy znajduje się na komputerze oraz na protokole odbioru i  zaczyna się 3/....

Oświadczenia można składać:

-listownie wysyłając na adres Urząd Miasta Poznania,  Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu".

-wrzucając do skrzynki podawczej umieszczonej na parterze w budynku przy ul.Matejki 50. (najlepiej w kopercie z dopiskiem pok. 209 "Przeciwdziałanie wykluczeniu....")

-osobiście - po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem 61 878 51 82 -  w Biurze Zarządu Projektu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

W przypadku:

-zmiany adresu prosimy o wypełnienie oświadczenia wraz z drukiem o zmianie adresu i dostarczenie obu dokumentów do Biura Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209.

-problemów z wypełnieniem dokumentu/dokumentów można zadzwonić pod numer 61 878 51 82, 61 878 51 40 lub wysłać e-mail na adres:  wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl

Oświadczenie stanowi załącznik do umowy użyczenia. Można je również pobrać ze strony internetowej (poniżej) oraz z platformy cyfrowi.eu - zakładka "Lista wykładów", dostępne jest również na miejscu w Biurze Zarządu Projektu. Niezłożenie oświadczenia skutkuje rozwiązaniem umowy użyczenia oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

Załączniki


18.12.2020r.

Godziny otwarcia biura w dniach 23 i 24.12.2020

W dniu 23.12.2020 brak możliwości załatwienia spraw osobiście w Biurze Zarządu Projektu, ul.Matejki 50 pok. 209.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 783 403 367 lub e-mail: wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl.

W wigilię 24.12.2020r. biuro całkowicie nieczynne.


18.12.2020

Szkolenia e-learningowe

W związku z trwającymi pracami technicznymi na platformie cyfrowi.eu mogą się pojawiać problemy z odtwarzaniem lekcji w ramach szkoleń on-line.Obowiązek wykonania szkoleń e-learningowych wskazany w umowie użyczenia zostaje zawieszony.


23.10.2020

Działanie Biura Zarządu Projektu ul. Matejki 50 w czasie pandemii.

Przypominamy, że w związku z pandemią COVID-19 obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Biurze Projektu. Zachęcamy do kontaktowania się z pracownikami mailem na adres wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl oraz telefonicznie pod numerem 61 878 51 82, 61 878 5140, 783 403 367 lub pocztą tradycyjną-adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50 pok. 209, 60-770 Poznań.

W przypadku konieczności wizyty osobistej należy się umówić pod numerem 61 878 51 82. W trakcie wizyty należy przestrzegać zaleceń sanitarnych w zakresie zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji, dystansu. Osoby, które nie zastosują się do zasad, pomimo umówienia wizyty mogą nie zostać wpuszczone na teren Urzędu.

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz innych.


07.09.2020

Szkolenia stacjonarne zawieszone

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), szkolenia stacjonarne dla nowych uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" zawieszone są do odwołania. Oznacza to, że nowi uczestnicy projektu uzyskają dostęp do internetu i komputera po podpisaniu umowy użyczenia. Wraz z komputerem otrzymają podręcznik dotyczący podstaw obsługi komputera i internetu oraz dostęp do szkoleń e-learningowych. Nadal pozostaje utrzymany obowiązek odbycia szkoleń przez internet tzw. e-learningowych. Termin realizacji tych szkoleń wskazany jest w umowie użyczenia sprzętu komputerowego.


14.08.2020

Rekrutacja do projektu -ponowny nabór w 2020r.

Dnia  17 SIERPNIA 2020r.  rozpocznie się rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Formularze Zgłoszeniowe można składać do 4 GRUDNIA 2020r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce składania dokumentów:  Urzad Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50 pokój 209, 60-770 Poznań

Dokumenty można składać listownie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00. Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem 878 51 82.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na miejscu.

Informacje pod numerami telefonów: 61 878 51 82, 61 878 51 40, 61 878 51 30

Szczegóły w zakładce Rekrutacja


12.06.2020

W DNIU 17.06.2020 BIURO CZYNNE W GODZINACH 12-15.30

Informujemy, że w dniu 17.06.2020r. Biuro Zarządu Projektu będzie czynne w godzinach 12.00-15.30. Natomiast w godzinach 7.00-12.00, biuro będzie nieczynne, ograniczony będzie kontakt mailowy oraz telefoniczny. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


26.05.2020

Bezpośrednia obsługa klientów

Od 25 maja 2020r. możliwe jest już osobiste załatwienie sprawy w Biurze Zarządu Projektu na ul. Matejki 50, jednak pod warunkiem wcześniejszego umówienia wizyty na konkretny dzień i godzinę.  Wizytę można umówić telefonicznie pod numerem 61 878 51 82 lub e-mailem wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl. Należy również zachować  zasady bezpieczeństwa, tzn. mieć maseczkę, zachować dystans, dezynfekować ręce.

Prosimy o punktualność, a w przypadku gdy wizyta na umówiony termin z różnych względów się nie odbędzie, w miarę możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt, ponieważ może to umożliwić innej osobie załatwienie sprawy

Zachęcamy nadal do kontaktu  pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Poznania

Biuro Zarządu Projektu

Ul.Matejki 50 pok.209

60-770 Poznań


Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.

Załączniki


27.03.2020 WAŻNE

Urząd Miasta Poznania jest zamknięty dla klientów do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny 61 878 51 40, 783 403 367 lub poprzez e-mail: wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl. Dokumenty takie jak: oświadczenia, aneksy, informacje o zmianie adresu, formularze zgłoszeniowe, itp. można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań.

13.03.2020

PILNE

Od 16.03.2020 do 27.03.2020r. Urząd Miasta Poznania jest zamknięty dla klientów.  Sprawy pilne związane z udziałem w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" można zgłaszać poprzez e-maila wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl lub  pod numerem 61 878 51 40 i 61 878 51 82 oraz 783 403 367 oraz postępować zgodnie ze wskazaniami udzielonymi przez pracowników projektu. Oświadczenia i inne dokumenty można przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu ul.Matejki 50 pok. 209, 60-770 Poznań.

10.03.2020

WAŻNE!!

W związku z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, prosimy o pozostawanie w domach. Sprawy pilne związane z udziałem w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" można zgłaszać poprzez e-maila wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl lub  pod numerem 61 878 51 40 i 61 878 51 82 oraz 783 403 367 oraz postępować zgodnie ze wskazaniami udzielonymi przez pracowników projektu. Oświadczenia i inne dokumenty można przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu ul.Matejki 50 pok. 209, 60-770 Poznań

Szkolenia stacjonarne dla nowych uczestników są odwołane. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  

Załączniki


28.01.2020

Rekrutacja do projektu w 2020

Dnia  3 lutego 2020r.  rozpocznie się rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Formularze Zgłoszeniowe można składać do 15 lipca 2020r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Zarządu Projektu, Urzad Miasta Poznania, ul.Matejki 50 pokój 209, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na miejscu.

Informacje pod numerami telefonów: 61 878 51 82, 61 878 51 40, 61 878 51 30

Szczegóły w zakładce Rekrutacja


31.12.2019

Oświadczenie o miejscu użytkowania komputera 2020

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia pomiędzy 1 a 15 stycznia każdego roku należy złożyć oświadczenie o miejscu użytkowania komputera. Oświadczenie można składać  w Biurze Zarządu Projektu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, lub wysyłając na adres Urząd Miasta Poznania,  Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Oświadczenia nie można wysyłać mailem ani faksem.

W przypadku zmiany adresu prosimy o wypełnienie oświadczenia wraz z drukiem o zmianie adresu i dostarczenie obu dokumentów do Biura Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209.

Oświadczenie stanowi załącznik do umowy użyczenia. Można je również pobrać ze strony internetowej (poniżej) oraz z platformy cyfrowi.eu - zakładka "Lista wykładów", dostępne jest również na miejscu w Biurze Zarządu Projektu. Niezłożenie oświadczenia skutkuje rozwiązaniem umowy użyczenia oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

Załączniki


20.12.2019

Godziny otwarcia Biura Zarządu Projektu w okresie okołoświątecznym

Szanowni Państwo

informujemy, że w wigilię 24.12.2019 Biuro Zarządu Projektu ul.Matejki 50 jest nieczynne, W pozostałe dni okołoświąteczne tzn. 23.12, 27.12, 30.12.2019 Biuro czynne jest w standardowych godzinach tzn. 7.30-15.30.

Życzymy wszystkim Zdrowych, Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2020 roku.


22.10.2019.

Dotyczy komunikatu o Windows 7

Od kilku dni może się na komputerze wyświetlać komunikat, że z dniem 14.01.2020 roku kończy się wsparcie dla systemu Windows 7. Komunikat ten może budzić Państwa obawy, że komputery nie będą chronione i nie będą działały jak należy. Firma Microsoft planuje zakończyć wsparcie dla systemu Windows 7 w styczniu 2020roku, ale oznacza to że system nie będzie już aktualizowany. Państwa komputery nadal będą działały prawidłowo, a przed wirusami i innymi zagrożeniami chroni je program antywirusowy, który nadal będzie aktualizowany.

Przestrzegamy przed instalacją Windows 10, ponieważ bardzo mocno obciąża on procesor i komputery mogą działać nieprawidłowo. Przestaną również działać niektóre aplikacje.


INTERNET                                                

Informujemy, że z końcem października 2019r. zaczną się z uczestnikami projektu  "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" kontaktować pracownicy firmy Polkomtel sp. z o.o. (Plus), aby umówić się na wizytę w celu sprawdzenia internetu. Wizyty odbedą się u wszystkich beneficjentów projektu. Prosimy o współpracę w tym zakresie,ponieważ jej brak może skutkować brakiem dostepu do internetu. Przypominamy również, że w przypadku zmiany danych kontaktowych - adres, numer telefonu, należy niezwłoczne powiadomić o tym Biuro Zarządu Projektu w formie pisemnej. W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 61 878 51 82, 61 878 51 40, 61 878 51 30 lub 783-403-367.

Załączniki


Rekrutacja do projektu w 2019r.-druga edycja

Dnia 9 września 2019r.  rozpocznie się rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Formularze Zgłoszeniowe można składać do 6 grudnia 2019r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce składania dokumentów :Biuro Zarządu Projektu, Urzad MIasta Poznania, ul.Matejki 50 pokój 209, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na miejscu.

Informacje pod numerami telefonów: 61 878 51 82, 61 878 51 40, 61 878 51 30

Szczegóły w zakładce Rekrutacja


 Zaproszenie na podpisanie aneksu do umowy użyczenia.

Zapraszamy wszystkich beneficjentów projektu do podpisania aneksu do umowy użyczenia. Aneks wydłuża umowę użyczenia do końca projektu tzn. do 26.07.2021r. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i przyjść do Biura Zarządu Projektu ul.Matejki 50 pokój 209 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. W razie pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów 61 878 51 82, 61 878 51 40, 783-403-367.


Zmiana numeru telefonu do serwisu

Informujemy, że od 14.06.2019 obowiązuje nowy numer telefonu do serwisu sprzętu komputerowego. Ten numer to 61 646-06-34 Infolinia i help-desk dostępne są 24/7.  


PRACA DLA STUDENTÓW NA UMOWĘ ZLECENIE

W ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" poszukujemy osoób do monitorowania uczestników ww. projektu
Miejsce pracy: Poznań

OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia, co najmniej średniego, preferowani studenci
 • zdolności interpersonalnych (współpraca i efektywna komunikacja) i nastawienia pro-klienckiego - mile widziane doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta
 • samodzielności, zaangażowania i odpowiedzialności za podjęte zadania

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: wizyty monitorujące polegające na udaniu się pod adres wskazany przez uczestnika projektu kontakt z uczestnikami ww. projektu w celu weryfikacji i aktualizacji danych kontaktowych oraz czy użyczony w ramach projektu sprzęt komputerowy nadal się tam znajduje.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie (17 zł/ godzinę), zatrudnienie na umowę zlecenie i elastyczne godziny pracy. Praca na okres 1-2 miesięcy (czerwiec/lipiec)

Prosimy o nadsyłanie C.V. oraz listów motywacyjnych do drogą elektroniczną na adres: wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl z dopiskiem w temacie maila odpowiedź na ogłoszenie: ds. monitorowania uczestników projektu.

Więcej informacji: tel. 61 878 51 40.

Pracodawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Poznania moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO"".


Rekrutacja do projektu w 2019r.

Dnia 16 stycznia 2019r.  rozpocznie się rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Formularze Zgłoszeniowe można składać do 16 lipca 2019r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja


Oświadczenie o miejscu użytkowania komputera

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia pomiędzy 1 a 15 stycznia każdego roku należy złożyć oświadczenie o miejscu użytkowania komputera. Oświadczenie można składać  w Biurze Zarządu Projektu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, lub wysyłając na adres Urząd Miasta Poznania,  Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Oświadczenia nie można wysyłać mailem ani faksem.

W przypadku zmiany adresu prosimy o wypełnienie oświadczenia wraz z drukiem o zmianie adresu i dostarczenie obu dokumentów do Biura Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209.

Oświadczenie stanowi załącznik do umowy użyczenia. Można je również pobrać ze strony internetowej (poniżej) oraz z platformy cyfrowi.eu - zakładka "Lista wykładów", dostępne jest również na miejscu w Biurze Zarządu Projektu. Niezłożenie oświadczenia skutkuje rozwiązaniem umowy użyczenia oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

Załączniki


Aktualizacja Regulaminu Projektu

W związku z koniecznością aktualizacji kwot w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz dostosowania wymogów formalnych związanych ze zmianą warunków weryfikacji udziału w projekcie zaktualizowany został Regulamin Projektu. Zmiany te zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Aktualny Regulamin dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu. Poniżej publikujemy zarządzenie zmieniające Regulammin.

Załączniki


UWAGA- nieczynne w dniach 24-25.10.2018.

Informujemy, że w dniach 24-25.10.2018 r. Biuro Zarządu Projektu ul.Matejki 50 będzie nieczynne z powodów organizacyjnych. Korespondecję prosimy przekazywać do sekretariatu Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w Poznaniu Pl.Kolegiacki 17, pok.350 (III piętro) lub do kancelarii. Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), "RODO". W związku z tym informujemy o zasadach i prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  Urząd Miasta Poznania w celu realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Państwa dane przetwarzane są przez Administratora - Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań - na podstawie zgody zawartej w Formularzu zgłoszeniowym. Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 2. Dane po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

        a)    dostępu do swoich danych osobowych

        b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

        c)    żądania usunięcia danych, gdy:

              - dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

              - po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych

              -  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

        d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

             -  osoby te kwestionują prawidłowość danych
             -  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu                       danych
             -  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale                   są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub                   obrony roszczeń.

       5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest                                    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu                                   "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"; odmowa ich podania jest                   równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

       7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się

         wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

       8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu                                    udzielenia wsparcia, realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu                                    cyfrowemu w Poznaniu" ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości.


Oświadczenie o miejscu użytkowania komputera - 2018

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia pomiędzy 1 a 15 stycznia każdego roku należy złożyć oświadczenie o miejscu użytkowania komputera. Oświadczenie można składać osobiście w Biurze Zarządu Projektu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, lub wysyłając na adres Urząd Miasta Poznania,  Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Oświadczenia nie można wysyłać mailem ani faksem.

Oświadczenie stanowi załącznik do umowy użyczenia. Można je również pobrać ze strony internetowej (poniżej) oraz z platformy cyfrowi.eu - zakładka "Lista wykładów", dostępne jest również na miejscu w Biurze Zarządu Projektu. Niezłożenie oświadczenia skutkuje rozwiązaniem umowy użyczenia oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

Załączniki


Obowiązek wykonywania szkoleń e-learningowych

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia każdy uczestnik projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" jest zobowiązany do wykonania co najmniej 3 szkoleń e-learningowych na platformie www.cyfrowi.eu. Szkolenia e-learningowe obejmują tematy od 1-7, pozostałe wykłady to są materiały dodatkowe. Aby zaliczyć 3 szkolenia należy mieć zaliczone 3 pełne wykłady (z wyjątkiem testów), a nie 3 lekcje (filmiki) w ramach jednego wykładu. Prosimy nie przyspieszać "filmików" oraz poczekać na ich zakończenie, aż pojawi się biały ekran z napisem "zamknij wykład". Po jego kliknięciu system zaktualizuje dane i zaliczy lekcję (filmik) w ramach wykładu.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Projektu. tel. 61 878 51 82 lub 61 878 51 40.


Zmiana adresu uczestnika projektu

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia sprzętu komputerowego zawartą w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" każdy uczestnik projektu jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zmian takich jak: nazwisko, adres, numer telefonu w formie pisemnej. Zmiany należy zgłaszać do Biura Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, po,. 209. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Poniżej druk o zmianie adresu. Druk ten dostępny też jest również na miejscu w Biurze Zarządu Projektu.

Załączniki


SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Informujemy, że Miasto Poznań w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" podpisało umowę na usługi serwisowe sprzętu komputerowego. W przypadku awarii można się kontaktować z serwisem pod nr tel. 61 638 00 13.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

Dnia 19 czerwca 2017 rozpoczyna się rekrutacja do ww. projektu. Formularze Zgłoszeniowe można składać do 31 października 2017r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja


Zakończenie umowy z serwisem

Informujemy, że umowa na serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania zakończyła się 31.01.2017r. (Informację o tym mieli Państwo zamieszczoną na protokole wymiany modemu). W chwili obecnej trwa przetarg na wybór nowego serwisu. Prosimy o cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.


Oświadczenie o miejscu użytkowania komputera

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia pomiędzy 1 a 15 stycznia każdego roku należy złożyć oświadczenie o miejscu użytkowania komputera. Oświadczenie można składać osobiście w Biurze Zarządu Projektu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, lub wysyłając na adres Urząd Miasta Poznania,  Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Oświadczenia nie można wysyłać mailem ani faksem.

Oświadczenie stanowi załącznik do umowy użyczenia, jest również do pobrania na stronie internetowej (poniżej) oraz w Biurze Zarządu Projektu, jak również na platformie cyfrowi.eu w zakładce "Lista wykładów". Niezłożenie oświadczenia skutkuje rozwiązaniem umowy użyczenia oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

Załączniki


TRWA WYMIANA MODEMÓW!!!!

Przypominamy, że trwa akcja wymiany modemów w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"  realizowana przez firmę Polkomtel sp. z o.o. (Plus). Wymieniane są modemy u wszystkich beneficjentów. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które jeszcze nie miały wymienionego modemu celem weryfikacji aktualności i poprawności danych kontaktowych tzn.: telefon, adres.

W przypadku zmiany ww. danych kontaktowych niezbędne jest powiadomienie o tym Biura Zarządu Projektu w formie pisemnej, osobiście lub wysyłając na adres Urząd Miasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań.

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerami: 61 878 51 40, 61 878 51 82, 61 878 51 30 lub 783-403-367.


Brak dostępu do platformy cyfrowi.eu i poczty  e-mail - cyfrowi.eu  23-24.10.2016.

Informujemy, że w dniach 23-24.10.2016  nie będzie dostępu do platformy edukacyjnej cyfrowi.eu oraz do poczty e-mail założonej w ramach projektu a powiązanej z platformą. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia prac techniczno-konserwacyjnych na serwerze. Za utrudnienia przepraszamy.


WYMIANA MODEMÓW

Informujemy, że z końcem września 2016 rozpoczęła się wymiana modemów w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"  realizowana przez firmę Polkomtel sp. z o.o. (Plus). Wymieniane są modemy u wszystkich beneficjentów projektu (przewidywany termin wymiany - październik-listopad 2016r.). Prosimy o współpracę z instalatorami, którzy będą się z Państwem kontaktować w tej sprawie. Przypominamy również, w przypadku zmiany danych kontaktowych - adres, numer telefonu, należy niezwłoczne powiadomić o tym Biuro Zarządu Projektu w formie pisemnej. W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 61 878 51 82, 61 878 51 40, 61 878 51 30 lub 783-403-367.


Zmiana godzin otwarcia Biurza Zarządu Projektu
Informujemy, że Biuro Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" od 1 lipca 2016r. czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


 UTRUDNIENIA 27.05.2016R.

W dniu 27.05.2016 Biuro Zarządu Projektu ul. Matejki 50 będzie czynne do godziny 13ej.

W tym samym dniu, tj.  27.05.2016 w godzinach 10-16.00 nie będzie dostępu do platformy edukacyjnej cyfrowi.eu oraz do poczty e-mail założonej w ramach projektu a powiązanej z platformą. Jest to związane z koniecznością konserwacji serwera.

Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA NIE INSTALOWAĆ WINDOWS 10!!!!

Prosimy nie reagować na pojawiający się na ekranie komputera komunikat POZNAJ WINDOWS 10 ani pod żadnym pozorem na niego nie "klikać" i nie instalować systemu Windows 10. Użyczane komputery nie są przygotowane do obsługiwania tego typu oprogramowania, komputer może ulec awarii, a niektóre programy mogą przestać działać prawidłowo, w tym przede wszystkim przestanie prawidłowo działać internet.


Rekrutacja do projektu.

Dnia 01 marca 2016 r, rozpoczęła się rekrutacja do ww. projektu. Formularze Zgłoszeniowe można składać do 30 września 2016 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu a nieposiadających dostępu do Internetu w domu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

 1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;
 2. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;
 3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  lub z orzeczeniem równoważnym;
 4. Rodzin zastępczych;
 5. Rodzinnych domów dziecka;
 6. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy złożyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załacznikami:

1)      kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;

2)      zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku;

3)      dokumentem potwierdzającym meldunek w Poznaniu;

4)      kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);

5)      dokumentem potwierdzającym status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy);

6)      dokumentem potwierdzającym status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209 oraz poniżej.

Miejsce składania dokumentów: Urząd MIasta Poznania, Biuro Zarządu Projektu, ul.Mateki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, poniedziałek 7.30-17, wtorek - piątek 7.30-15.30. Termin składania dokumentów upływa 30 września 2016 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocenie podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.

Załączniki


Regulamin Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu".

Informujemy, że od 2 lutego 2016r. obowiązuje nowy Regulamin Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Jego wprowadzenie było konieczne, ponieważ poprzednie regulaminy obowiązywały do 31.12.2015r. Jest on powtórzeniem poprzednich regulaminów, został jednak dostosowany do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego, tzn. zaktualizowano m.in. kryteria dochodowe dla osób, które mogą ubiegać się o udział w projekcie. Regulamin ten przewiduje również rekrutację do projektu w terminie od 01 marca do 30 września 2016r. Jest to związane ze zmianami na liście rezerwowej.

Załączniki


Złóż oświadczenie o miejscu użytkowania komputera

Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia pomiędzy 1 a 15 stycznia każdego roku należy złożyć oświadczenie o miejscu użytkowania komputera. Oświadczenie można składać osobiście w Biurze Zarządu Projektu lub pocztą na adres Urząd Miasta Poznania,  Biuro Zarządu Projektu, ul.Matejki 50, pok. 209, 60-770 Poznań z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Nie można ich wysyłać mailem ani faksem.

Oświadczenie stanowi załącznik do umowy użyczenia, jest również do pobrania na stronie internetowej (poniżej) oraz w Biurze Zarządu Projektu. Niezłożenie oświadczenia skutkuje wypowiedzeniem umowy oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

Załączniki


24.12.2015 (wigilia) Biuro Zarządu Projektu czynne będzie krócej tzn. do godziny 13ej. Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy i jednocześnie życzymy Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Zespół realizujący projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"


Nowy adres Biura Zarządu Projektu

Od 10 grudnia 2015 zapraszamy do nowej siedziby Biura Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Nowy adres Biura to Poznań 60-770, ul.Matejki 50, pok. 209 (II piętro, jest winda). Wejście dla niepełnosprawnych od ul.Wyspiańskiego.
Dojazd tramwajami nr 3,5,8,11,14  (przystanek Park Wilsona), autobusem nr 64 (przystanek Wyspiańskiego) i autobusem nr 45 (Park Wilsona).
Numery telefonów i godziny otwarcia pozostają bez zmian.


UWAGA!!!

W dniach 7-9.XII.2015r.  nastąpi zmiana adresu Biura Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". W związku z tym w dniach 7 i 9 XII. działanie biura będzie znacząco utrudnione, a 8.XII biuro będzie zamknięte.

Nowy adres Biura (od 9.XII) to ul.Matejki 50, pok. 209 (II piętro). Numery telefonów i godziny otwarcia pozostają bez zmian. Wejście dla niepełnosprawnych od ul.Wyspiańskiego.


PRZEDŁUŻENIE UMOWY UŻYCZENIA

Informujemy, że w Biurze Zarządu Projektu w Poznaniu, Rynek Śródecki 3 można już przedłużać umowy użyczenia sprzętu komputerowego na kolejne lata. Przypominamy, że obecne umowy obowiązują do 31.12.2015. Wszystkich uczestników projektu zapraszamy do biura na Śródce w celu podpisania aneksu do umowy w poniedziałki w godz. 8.00-16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00.


W ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poszukujemy osoby na stanowisko  

INFORMATYKA
Miejsce pracy: Poznań

OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia, co najmniej średniego (o profilu informatycznym lub zbliżonym, preferowany licencjat )
 • dobrej znajomości systemu operacyjnego Windows 7
 • Znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego
 • zdolności interpersonalnych (współpraca i efektywna komunikacja)
 • nastawienia pro-klienckiego - mile widziane doświadczenie w pracy związanej
  z obsługą klienta
 • samodzielności, zaangażowania i odpowiedzialności za podjęte zadania
 • umiejętności pracy w warunkach stresu

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • Wsparcie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania
 • Diagnozowanie i usuwanie bieżących problemów u klienta
 • Konfiguracja sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych
 • monitorowanie stanu sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, oprogramowania (w tym: reinstalacja itp.), szybkie diagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz  zatrudnienie na umowę zlecenie

Prosimy o nadsyłanie C.V. oraz listów motywacyjnych do 31.05.2015 drogą elektroniczną na adres:  wykluczeniecyfrowe@um.poznan.pl  z dopiskiem w temacie maila odpowiedź na ogłoszenie:  informatyk-projekt unijny.

Załączniki


!!!!UWAGA!!!!!! Dzisiaj tj. 15 stycznia br. mija termin składania oświadczeń o miejscu użytkowania komputera. Oświadczenie można składać osobiście w Biurze Zarządu Projektu lub pocztą na adres Biuro Zarządu Projektu, Rynek Śródecki 3, 61-126 Poznań z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Nie można ich wysyłać mailem ani faksem. W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Oświadczenie stanowi załącznik do umowy użyczenia, jest również do pobrania na stronie internetowej lub w Biurze Zarządu Projektu. Niezłożenie oświadczenia skutkuje wypowiedzeniem umowy oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzetu komputerowego.

Oświadczenie dostępne również w zakładce wykłady-materiały do pobrania.


Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia pomiędzy 1 a 15 stycznia każdego roku należy złożyć oświadczenie o miejscu użytkowania komputera. Oświadczenie można składać osobiście w Biurze Zarządu Projektu lub pocztą na adres Biuro Zarządu Projektu, Rynek Śródecki 3, 61-216 Poznań z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Nie można ich wysyłać mailem ani faksem.

Oświadczenie stanowi załącznik do umowy użyczenia, jest również do pobrania na stronie internetowej (poniżej) oraz w Biurze Zarządu Projektu. Niezłożenie oświadczenia skutkuje wypowiedzeniem umowy oraz koniecznością zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego.

Załączniki


Uwaga!

W związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31.12.2015 roku zapraszamy wszystkich Beneficjentów do Biura Zarządu Projektu w Poznaniu, Rynek Śródecki 3 w celu podpisania aneksu do Umowy użyczenia. Biuro czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30


UWAGA - składanie oświadczeń do celów inwentaryzacji

Przypominamy o obowiązku składania oświadczeń do celów inwentaryzacji sprzetu komputerowego. Zgodnie z Umową użyczenia, każdy z Beneficjentów projektu w dniach 1-15 stycznia każdego roku ma obowiązek złożenia oświadczenia (załącznik nr 2 do Umowy) osobiście lub listownie w Biurze Zarządu Projektu w Poznaniu, Rynek Śródecki 3.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dnia 12 sierpnia 2013r. uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca do projektu. Formularze Zgłoszeniowe można składać do 30 września 2013r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania (wymagane zamieszkanie i meldunek
w Poznaniu), którzy nie mają dostępu do Internetu w domu a kwalifikują się do jednej z grup docelowych:

-        Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do korzystania z pomocy społecznej  lub zasiłku rodzinnego (dochód dla osoby samotnie gospodarującej- 542 zł netto, dochód na osobę w rodzinie- 539zł, lub 623zł netto gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);

-        osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym   (I, II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji);

-        samotnych rodziców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie więcej niż 725 netto zł;

-        rodzin zastępczych;

-        rodzinnych domów dziecka.

 Do wniosku należy załączyć

-        kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,

-        zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, decyzję  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku korzystania z tych świadczeń),

-        zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),

-        orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

-        dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy),

-        dokument potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).

-        W przypadku opiekuna prawnego niezbędna jest załączenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty dostępne są w Biurze Zarządu Projektu na Rynku Śródeckim 3 oraz poniżej.

Miejsce składania dokumentów: Rynek Śródecki 3, 61-126 Poznań, poniedziałek 7.30-17, wtorek - piątek 7.30-15.30. Termin składania dokumentów upływa 30 września 2013r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocenie podlegają tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.


Przetarg na zapewnienie stałego dostępu do Internetu, utrzymanie sieci oraz obsługę platformy cyfrowej

Miasto Poznań ogłosiło przetarg na zapewnienie stałego dostępu do Internetu, utrzymanie sieci oraz obsługę platformy cyfrowej.

Więcej informacji dostepnych jest na Biuletynie Informacji Publicznej.


Instalacje sprzętu komputerowego i podłączanie Internetu

30 stycznia 2013r. rozpoczęły sie instalacje sprzetu komputerowego i podłączania internetu u uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu".

U każdej osoby, która została zakwalifikowana do projektu i odbyła szkolenie oraz podpisała Umowę użyczenia zostanie zainstalowany komputer firmy Action, z monitorem firmy Asus.

Specyfikacja sprzętu:

Komputer Actona Sierra W7P 300X, zainstalowany Windows 7 Professional. Komputer wyposażony jest również w oprogramowanie, m.in. pakiet biurowy- Open Office 3.3, oraz antywirusa- Eset Smart Securuty. 

Monitor - ASUS, VB178T. (płaski)

Klawiatura -Titanum, TK 101 USB

Myszka - I-Box, Swan, optyczna przewodowa, czarna, USB


Szkolenia przez Internet

21 stycznia 2013r. uruchomilismy w pełnej wersji elektroniczną platformę szkoleniową, na której można zrobić bezpłatnie dodatkowe szkolenia z obsługi komputera. Wystarczy wejść na stronę www.cyfrowi.eu i zalogować się. Loginy i hasła otrzymuja Podczas szkolenia.

Na platformie mozna zrobić nastepujące szkolenia z zakresu:

 1. Podstaw obsługi komputera i zasad pracy w systemie.
 2. Organizacji zarządzania danymi.
 3. Obsługi edytora tekstów - OpenOffice Writer.
 4. Obsługi arkusza kalkulacyjnego - OpenOffice Calc.
 5. Obsługi przeglądarki internetowej i zdobywanie informacji.
 6. Obsługi poczty elektronicznej.
 7. Podstaw zachowania bezpieczeństwa w sieci.

UWAGA - ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW I GODZIN PRACY BIURA NA RYNKU ŚRÓDECKIM 3

od 1 lutego 2013r. zmienią się numery telefonów do Biura Zarządu Projektu na Rynku Śródeckim 3.

Nowe aktualne telefony to 61 878 5140 i 61 878 5130.

Nieaktualne - 222 34 57 i 222 34 58 (te numery będą aktywne do końca stycznia 2013r.)

Ponadto informujemy, że do maja 2013r. Biuro w poniedziałki czynne jest do godziny 17ej.

ZAPRASZAMY


RUSZAJĄ SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

Od 14 grudnia 2012r. ruszają  dwudniowe szkolenia w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", które odbywać się będą w piątki (w godzinach 16-19) i w soboty (w godz. 8-15).Miejsce szkoleń: Gimnazjum 56, ul.Promyk 4 w Poznaniu.

Dojazd na szkolenie możliwy jest autobusami: 48,50, 59, 77,91 (przystanek Swoboda) oraz 82 i 63 (przystanek Brzask.).

Osoby zakwalifikowane do projektu na około 2 tygodnie przed szkoleniem otrzymają pismo potwierdzające miejsce, datę i godziny szkolenia. Na szkolenia zapraszać będziemy według kolejności zgłoszeń. Co tydzień szkolonych będzie łącznie 120 osób w 6 grupach. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy, stanowi on warunek otrzymania sprzętu.

Szkolenia są bezpłatne, nie zapewniamy opieki na dziećmi.


Została podpisana Umowa z Wykonawcą

Dnia 30 października 2012r. w Poznaniu została podpisana umowa z Wykonawcą zadań związanych z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Jest to firma SAD sp. z o.o z Warszawy.


Wybrany został Wykonawca na realizację działań związanych z projektem.

Miasto Poznań przeprowadziło postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy działań w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"  i dochowując wszelkich starań, żeby uzyskać najlepszy możliwie produkt od dostawców dokonało wyboru Wykonawcy działań obejmujących szkolenia, dostawę komputerów, zapewnienie stałego dostępu do Internetu, budowę platformy cyfrowej. Jednakże, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) firmy, który złożyły swoje oferty w ramach przetargu, a których oferty nie zostały wybrane, miały prawo do złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Do dnia 21 sierpnia 2012r. Miasto Poznań otrzymało informację, że do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły dwa odwołania, które obecnie są rozpatrywane. Jako zamawiający czekamy na decyzję KIO o rozpoczęciu postępowania odwoławczego. Niestety oznacza to, że nasi beneficjenci projektu tj. mieszkańcy Poznania, którzy zakwalifikowali się do projektu po darmowy Internet i komputer będą musieli jeszcze poczekać do momentu rozpatrzenia odwołań.


Informacja dla uczestników projektu - WAŻNE.

Szanowni Państwo

uprzejmie prosimy w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej osobiście w Biurze Zarządu Projektu na Rynku Śródeckim 3 w Poznaniu lub listownie wysyłając na adres Miasto Poznań, Biuro Zarządu Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", Rynek Śródecki 3, 61-126 Poznań.

Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30-15.30. Zapraszamy.

Prosimy o nie przesyłanie takich informacji mailem lub faksem.


Otwarcie ofert

 Dnia 4 czerwca 2012r. nastapiło otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Wpłynęło 9 ofert. Trwa ich weryfikacja.


Przedłużenie terminu składania ofert w ramach przetargu

Informujemy, że termin składania ofert w ramach przetargu został przedłużony do 4 czerwca 2012 roku. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.


Ogłoszenie przetargu

Informujemy, że dnia 3.04.2012 roku został ogłoszony przetarg na wykonawcę projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". Szczegółowe informacje na stronach Biura Zamówień Publicznych.


Zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej

W połowie grudnia 2011r. zakończyły sie prace Komisji Rekrutacyjnej, która oceniała Formularze Zgłoszeniowe. Od tego czasu sukcesywnie rozsyłane są decyzje. Niezależnie od wyniku, każda osoba która złozyła wniosek otrzyma pismo. Decyzje wysyłane są listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

Prosimy o cierpliwość, ponieważ do przygotowania i rozesłania jest ok. 3800 pism.

W przypadku zmiany danych kontaktowych osób, które złożyły wniosek, w szczególności zmiany adresu, prosimy o pisemną informację przesłaną na adres Biura Zarządu Projektu.


Rekrutacja zakończona

Informujemy, że z dniem 30 września 2011r. zakończony został nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu".

Złożonych zostało prawie 3800 Formularzy Zgłoszeniowych. Trwa ich weryfikacja. Osoby które złożyły niekompletyny Formularz mogą jeszcze dokonać uzupełnień. Tylko kompletne Formularze Zgłoszeniowe zostaną przekazane do oceny Komisji Rekrutacyjnej.


UWAGA - Rozszerzenie grupy docelowej

Informujemy, że Miasto Poznań uzyskało zgodę na rozszerzenie grupy docelowej w ramach projektu o:

-samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

-rodziny zastępcze

-rodzinne domy dziecka

Zachęcamy do udziału w projekcie.


Informujemy, że Formularze Zgłoszeniowe  można składać do 30 września 2011r.

Miejsce składania Formularzy Zgłoszeniowych pozostaje bez zmian: Biuro Zarządu Projektu, Poznań 61-126, Rynek Śródecki 3, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.


UWAGA - TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W POZNANIU ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30 WRZEŚNIA 2011R.


Konferencja prasowa inaugurująca projekt - skrót

Konferencja odbyła się 11 marca 2011r. o godzinie 12.30 w Sali Malinowej Urzedu Miasta Poznania.Na konferencji obecni byli: Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Dyrektor Biura Koordynacji Projektów Piotr Wiśniewski, koordynator projektu "Przeciwdziałenie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" Alina Stachowiak oraz rzecznik prosowy Urzędu Miasta Poznania Anna Szpytko.

Pani Alina Stachowiak zapoznała z założeniami projektu oraz warunkami udziału beneficjentów ostatecznych.

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie Internetu do 3000 domostw zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Poznania. Na konferencji przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie oraz jego zakres.

Załączniki


Konferencja prasowa inaugurująca projekt

Biuro Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania informuje o konferencji prasowej inaugurującej  projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", który współfiansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Konferencja odbędzie się 11 marca 2011r. o godzinie 12.30 w Sali Malinowej Urzedu Miasta Poznania. Celem ogólnym projektu jest dostarczenie Internetu do 3000 domostw zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Poznania. Na konferencji przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie oraz jego zakres.


Rozpoczęcie rekrutacji do projektu.

Z dniem 1 marca uruchomiona została rekrutacja dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", która potrwa do 31 lipca 2011r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania Formularza Zgłoszeniowego, mogą się zgłaszać do Biura Zarządu Projektu, które mieści się na Rynku Śródeckim 3 w Poznaniu, w godzinach 8-15.

Formularze dostepne są również na stronie www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe w zakładce rekrutacja.

Informacje uzyskać można również telefonicznie:

-Miejskie Call Center 61 646 33 44

-Biuro Zarządu Projektu 61 222 34 57

11 marca 2011r. o godznie 12.00 w sali Malinowej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca projekt.

Załączniki


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ!