Pierwsze elementy mostów Berdychowskich już na placu budowy

Wykonawca mostów pieszo-rowerowych nad Wartą i Cybiną zamontował już pierwsze elementy konstrukcyjne nowej przeprawy. Ze względu na wielkogabarytowy charakter materiałów, transport ulicami Poznania na Ostrów Tumski odbył się w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Pierwsze elementy mostów Berdychowskich już na placu budowy - grafika artykułu
Pierwsze elementy mostów Berdychowskich już na placu budowy

- Pierwszy element startowy konstrukcji stalowej dla mostu nad Cybiną przywieziono z wytwórni w Krakowie. Ciężar tego jednego fragmentu to 25 ton. Do montażu tego typu stalowych elementów w miejscu docelowym zaangażowany został żuraw o maksymalnym udźwigu 450 ton - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Docelowo przeprawa składać się będzie z dwóch części o długości 165 i 117 metrów, analogicznych pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym. Przywieziony na plac budowy element jest początkiem łuku mostowego nad Kanałem Ulgi, ma kształt skrzynki o wymiarach 9,5 x 1,4 x 2,5 metra. W pierwszej kolejności został zamontowany i oparty na podporach tymczasowych, tzw. stolikach. Po wykonaniu zbrojenia, deskowania i zabetonowaniu dolnego bloku żelbetowego przyczółku, stalowy element zostanie przymocowany do podpory.

Docelowo konstrukcja mostu między Berdychowem a Ostrowem Tumskim osiągnie ciężar ok. 900 ton i składać się będzie z 69 sekcji elementów stalowych łuku i pomostu. Najdłuższy z nich osiągnie 29 metrów i ważył będzie ok. 28 ton. Z kolei konstrukcja drugiego mostu, między Ostrowem Tumskim a Chwaliszewem, pochodzić będzie z wytwórni w Radomsku. Łączny ciężar tej przeprawy będzie jeszcze większy - 1600 ton i składać się będzie z 74 sekcjielementów stalowych łuku i pomostu. Najdłuższa część pojedynczej sekcjibędzie miał 25 metrów, a jego ciężar osiągnie 32 tony. Największe elementy konstrukcyjne obiektów będą montowane na budowie sprzętem o maksymalnym udźwigu tysiąca ton.

Przed etapem montażu elementów konstrukcyjnych stanęły fundamenty podpór obiektów. Powstała w trakcie tych prac najgłębsza sekcja ściany szczelinowej liczy 25 metrów długości.

Na placu budowy na bieżąco monitorowany jest obecny, wysoki stan wody w Warcie. Wykonawca kontynuuje prace w możliwym zakresie z wykorzystaniem dostępnej przestrzeni, jednak przy dalszym utrzymaniu się takiego poziomu wody, roboty tymczasowo będą mogły zostać wstrzymane ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczonego dojazdu.

Mosty Berdychowskie to inwestycja, która ułatwi komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem. Zadanie obejmuje nie tylko budowę przeprawy, ale też chodników, pochylni i schodów. W planach jest także przebudowa skrzyżowania ulic Berdychowo i prof. Jacka Rychlewskiego, które znajduje się przy Politechnice Poznańskiej. Dodatkowym zakładanym efektem inwestycji jest aktywizacja terenu południowego cypla Ostrowa Tumskiego. Zostanie on zagospodarowany zielenią i małą architekturą, taką jak ławki.

PIM