Konsultacje dotyczące koncepcji rozbudowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do Ropczyckiej

Budowa jezdni, chodników i drogi rowerowej to zakres przebudowy ul. Pokrzywno pomiędzy ul. Sanocką i Ropczycką. Konsultacje społeczne tego projektu potrwają od 16 września do 1 października 2019.

Na obrazku samochód, z boku chodniki
Wizualizacja ul. Pokrzywno

Koncepcja przebudowy ulicy Pokrzywno zakłada budowę jezdni, drogi rowerowej i obustronnych chodników.

Chodnik został poprowadzony po obu stronach ulicy. Po stronie zachodniej biegnie on przy krawędzi jezdni i ma 2,0 m szerokości. Po stronie wschodniej przebiega pomiędzy zabudową i drogą rowerową, a jego szerokość wynosi 1,5 m. 

Dwukierunkowa droga rowerowa została poprowadzona po wschodniej stronie ulicy, przy krawędzi jezdni. Miejscami została oddzielona od jezdni pasem zieleni. Droga dla rowerzystów ma szerokość 2,0 m. Zaletą takiego przebiegu drogi rowerowej jest to, że krzyżuje się ona tyko z ul. Strzyżowską i Santocką oraz bezkolizyjnie łączy się z istniejącym układem drogowym.

Zaprojektowano jezdnię i drogę rowerową o nawierzchni asfaltowej, natomiast chodnik z płyt betonowych. Szerokość jezdni pozostaje bez zmian. Zaproponowane rozwiązania wymagają jednak miejscowych zmian przebiegu granic pasa drogowego.

Z dokumentacją można się zapoznać na naszej stronie internetowej ZDM w zakładce Konsultacje społeczne