Konsultacje w sprawie infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego

Wielowariantowa koncepcja prowadzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego na odcinku pomiędzy ul. Armii Poznań i Al. Wielkopolską

mapa - grafika artykułu
www.zdm.poznan.pl

Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów, budowa wydzielonej drogi rowerowej lub ciąg pieszo-rowerowy? Te trzy propozycje znalazły się w wielowariantowej koncepcji budowy infrastruktury rowerowej, która połączy ul. Armii Poznań z Al. Wielkopolską. Odcinek ul. Pułaskiego pomiędzy ulicą Armii Poznań i Aleją Wielkopolską jest fragmentem bez jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej. Dostosowanie go do potrzeb rowerzystów stanowi ważny element łączący istniejące okoliczne trasy rowerowe takie jak pas rowerowy w Alei Wielkopolskiej, pasy rowerowe na wcześniejszym odcinku ulicy Pułaskiego, połączenie z drogami dla pieszych i rowerzystów w Parku Adama Wodziczki, ulicy Przepadek, Mieszka I, czy też drogą rowerową w ul. Armii Poznań. Aktualnie, zgodnie z przepisami ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych w jezdni. Niemniej jednak w związku dużym natężeniem ruchu samochodów pewna część rowerzystów decyduje się na jazdę chodnikiem lub wydeptaną ścieżką w okolicy torowiska tramwajowego, co jest niezgodne z przepisami. Chcąc poprawić warunki dla wszystkich uczestników ruchu, a także zwiększyć bezpieczeństwo ZDM przygotował trzy warianty poprowadzenia ruchu rowerowego na analizowanym obszarze.

Wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanych rozwiązań wysyłając e-mail, tradycyjny list lub dostarczając pismo do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu w terminie do 5 kwietnia br.

Szczególy na stronie ZDM.

sieci społecznościowe