Oświadczenie ZTM Poznań w związku z zakończeniem współpracy Trójmiasta z NB Tricity - spółki córki Nextbike Polska

Jak można przeczytać na stronie www.gdansk.pl - prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu poinformowali o zerwaniu umowy z dotychczasowym operatorem systemu Roweru Metropolitalnego MEVO. Poniżej przedstawiamy oświadczenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, który nadzoruje umowę z NB Poznań (spółką córką Nextbike Polska), na świadczenie usług Poznańskiego Roweru Miejskiego 3 i 4 generacji.

rower - grafika artykułu
Poznański Rower Miejski

ZTM Poznań jest świadomy sytuacji z Trójmiasta. Z uwagą przyglądamy się funkcjonowaniu innych systemów roweru publicznego, nie tylko chcąc zapewniać jak najlepszy standard  usługi w Poznaniu, ale także z uwagi na fakt, że NB Tricity - podobnie jak NB Poznań - jest spółką córką z grupy Nextbike.
Chcemy podkreślić, że sytuacja w Trójmieście w żaden sposób nie oddziałuje na funkcjonowanie systemu roweru publicznego w Poznaniu. ZTM Poznań podpisał dwie umowy ze spółką NB Poznań na podstawie których działają systemy rowerów 3. i 4. Generacji. Nie możemy stwierdzić czy ewentualne skutki sytuacji w Trójmieście mogą mieć w przyszłości wpływ na nasz kontrakt, tym samym dziś nie ma konieczności, ani podstaw prawnych do podjęcia takich samych działań. Tym bardziej, że regulacje, zapisy i ustalenia naszej umowy mogą być zupełnie inne, niż te znajdujące się w kontrakcie Trójmiasta i NB Tricity. Obecnie, biorąc pod uwagę zapisy kontraktowe w umowie z NB Poznań, jest stanowczo zbyt wcześnie na wybieganie w przyszłość i przedstawianie jakichkolwiek alternatywnych scenariuszy odnośnie systemu rowerów miejskich w stolicy Wielkopolski.
Pragniemy podkreślić, że w tym sezonie jakość świadczonych usług przez spółkę NB Poznań, zwłaszcza w zakresie roweru 4. Generacji nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Na bieżąco i stale weryfikujemy działanie systemu, a dokładając należytej staranności korzystamy z uprawnienia do naliczania kar umownych zarówno w odniesieniu do systemu 3. Generacji, jak i 4. Generacji. Nakładanie kar nie jest naszym celem, tylko środkiem mającym dopingować spółkę NB Poznań do usuwania niedociągnięć i zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania systemu.
Poznański Rower Miejski działa, termin zamknięcia tegorocznego sezonu to 30 listopada 2019r.

sieci społecznościowe