Prof. Bruno Simma (Niemcy) 15.12.2015

Profesor Bruno Simma jest uznanym w skali światowej autorytetem w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego, autorem licznych publikacji. Na szczególną uwagę zasługują: unikalny w skali światowej komentarz do Karty Narodów Zjednoczonych, wielokrotnie wznawiany podręcznik stosowany w wielu krajach świata "Uniwersalne Prawo Międzynarodowe", autor wielu ekspertyz na rzecz instytucji i procedur międzynarodowych z zakresu prawa publicznego i międzynarodowego. Wśród jego publikacji wymienić można m.in.:

- The Impact of Human Rights on International Law: General Course on Public International Law 2009. Collected Courses of the Hague Academy of International Law.

- Redaktor "The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd ed. D.-E. Kahn et al., co-editors. New York: Oxford Univ. Press, 1994" - wydawnictwo wielokrotnie wznawiane

- Współautor z prof. Verdrossem "Universelles Völkerrecht: Theorie und Praxis. 3rd ed. A. Verdross, co-author. Berlin: Duncker & Humblot, 1984.

- Współredaktor "Menschenrechte: lhr internationaler Schutz. Munich: Deutscher Taschenbuch, 2010." (wiele wydań)

- Współautor "Europarecht in Fällen. W. Hummer et al., co-authors. Baden-Baden, Germany: Nomos, 1999."

Profesor Simma pełni liczne międzynarodowe funkcje - jest sędzią Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego "Iran-USA" czy sędzią ad hoc Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. W latach 1987-1996 był członkiem Komitetu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ, a w latach 2003-2012 - sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto jest profesorem prawa globalnego w szkole prawa uniwersytetu Michigan, Ann Arbor w USA, członkiem Instytutu Prawa Międzynarodowego i pierwszym prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego.

Profesor Simma był osobą blisko związaną z Profesorem Krzysztofem Skubiszewskim, byłym profesorem Wydziału Prawa i Administracji UAM i byłym Ministrem Spraw Zagranicznych RP. Płaszczyzny jego współpracy z Polską, w tym z profesorem Skubiszewskim to m.in. współpraca prawników Polski i Niemiec - w tym kolokwia prawników prawa publicznego odbywane co dwa lata od 1972 r., w których obaj profesorowie regularnie uczestniczyli, czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - prof. Skubiszewski był sędzią ad hoc w tym Trybunale, w którym sędzią był prof. Simma. Obaj profesorowie współpracowali jako członkowie Instytutu Prawa Międzynarodowego, najbardziej elitarnej organizacji prawa międzynarodowego w skali globalnej. Profesor Simma był sprawozdawcą Międzynarodowej Konferencji poświęconej dorobkowi Profesora Skubiszewskiego, zorganizowanej przez Ambasadę RP w Londynie w 2013 r.

Obok wykładu otwartego profesor Simma podczas pobytu w Poznaniu przeprowadzi seminarium naukowe dla studentów, doktorantów i pracowników na temat problemów współczesnej Europy i Świata. Przewidziana jest także dyskusja naukowa z Pracownikami Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej