Prof. Robert J. Aumann (Izrael) 5.07.2016

Profesor w 1955 r. ukończył studia na prestiżowej uczelni Massachusetts Institute of Technology, gdzie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie matematyki. Od 1956 r. jest związany z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie (Departament Matematyki), na którym w 1968 r. uzyskał tytuł profesora. W 1990 r. założył Center for the Study of Rationality na Uniwersytecie Hebrajskim.

Wybitny naukowiec jest także członkiem National Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences, The British Academy, Israel Academy of Sciences and Humanities. Profesor jest również autorem i współautorem licznych książek oraz blisko 90 prac naukowych.

Prof. Aumann był również profesorem wizytującym na takich uczelniach, jak: Princeton University, Tel Aviv University, University of California w Berkley, Université Catholique de Louvain, Stanford University, Stony Brook University, New York University. Jest również posiadaczem honorowego tytułu doktora uniwersytetów z Chicago, Bonn, Louvain oraz City University of New York i Bar Ilan University.

Najważniejsze nagrody:

- Von Neumann Prize in Operations Research Theory (2005);

- EMET Prize in Economics (2002);

- Erwin Plein Nemmers Prize in Economics (1998);

- Lanchester prize in Operations Research (1995);

- Israel Prize in Economics (1994);

- Hervey Prize in Science and Technology (1983).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej