Dni Młodych Liderów Jakości

W dniach 10-11 czerwca 2021 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Poznaniu, odbędą się inauguracyjne I Dni Młodych Liderów Jakości organizowane w ramach Dni Instytutu Nauk o Jakości.

foto - grafika artykułu
Dni Młodych Liderów Jakości

Dni Młodych Liderów Jakości stanowiące bezpośrednia kontynuacje odbywających się od 15 lat Dni Młodych Towaroznawców  to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego studenci z całej Polski będą mieć możliwość zaprezentowania się oraz podzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi. Konferencja DMLJ odbędzie się w formie zdalnej i będzie się składać z Konkursu prac seminaryjnych podczas którego zaprezentowane zostaną prace dyplomowe o tematyce związanej z jakością, realizowane w ramach seminariów magisterskich oraz inżynierskich przez studentów i absolwentów kierunków Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji UEP, a także kierunków pokrewnych, a także XVI Forum Studenckich Kół Naukowych w czasie którego członkowie studenckich kół naukowych UEP oraz innych ośrodków akademickich przedstawią prace dotyczących problematyki jakości wyrobów i usług. Obszary tematyczne DMLJ będą obejmowały następujące zagadnienia:

- bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości żywności,

- bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości produktów przemysłowych,

- konsumenckie uwarunkowania jakości produktu,

- innowacyjne materiały i technologie opakowaniowe,

- zrównoważony rozwój produktu,

- systemowe zarządzanie jakością.

Dni Młodych Liderów Jakości odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Patronat Naukowy objęła Dyrektor Instytutu Nauk o Jakości UEP.

Więcej informacji tutaj

sieci społecznościowe