Dzień Bezpiecznego Internetu - dzieci w internecie 2020

11 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Na stronie projektu EU Kids Online opublikowano wyniki nowego badania na temat dzieci i internetu, przeprowadzonego w 19 europejskich krajach. Kierownikiem jego polskiej części jest prof. Jacek Pyżalski z UAM. 

EU Kids Online
EU Kids Online

Większość dzieci w 19 krajach europejskich deklaruje używanie smartfonów "codziennie" lub "prawie przez cały czas". Oznacza to znaczny wzrost zarówno odsetka dzieci korzystających ze smartfona, jak i liczby osób korzystających z Internetu w porównaniu z badaniem EU Kids Online 2010. Ale chociaż czas, który dzieci spędzają codziennie w Internecie prawie się podwoił w niektórych krajach, wielu młodych ludzi nie otrzymuje żadnego wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie od rodziców, nauczycieli lub przyjaciół.
Zapraszamy do zapoznania się informacją na temat badania, przygotowaną i opublikowaną przez EU Kids Online.

Załączniki