Gospodarka i ekonomia w dziejach - nowy kierunek studiów

Gospodarka i ekonomia w dziejach to nowy kierunek studiów, który pojawił się w ofercie Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajęcia na nowym kierunku rozpoczną się już w październiku 2018. Rekrutacja nowych studentów rozpocznie się już 1 czerwca 2018. 

Gospodarka i ekonomia w dziejach - nowy kierunek studiów - grafika artykułu
Gospodarka i ekonomia w dziejach - nowy kierunek studiów

Gospodarka i ekonomia w dziejach to kierunek studiów realizowany na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych. Jego interdyscyplinarny program obejmuje zarówno przedmioty z obszaru nauk humanistycznych, jak i społecznych, łącząc w sobie dwa obszary wiedzy dotyczące: gospodarującego człowieka i naukowej refleksji nad procesami gospodarowania w dziejach.

Ważne miejsce w programie studiów zajmują również przedmioty dotyczące metod analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych, w tym zajęcia warsztatowe polegające na analizie konkretnych danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Dzięki powyższemu połączeniu powstał oryginalny na skalę całego kraju program studiów, który dedykowany jest dla osób poszukujących nowych, niestandardowych form edukacyjnych w zakresie gospodarki i ekonomii, przygotowujący zarówno do pracy najemnej jak i samodzielnej aktywności gospodarczej.

Wykształcenie specjalistów w zakresie pogłębionej analizy gospodarczej, przygotowanych do funkcjonowania w ramach gospodarki wolnorynkowej i społeczeństwa demokratycznego niewątpliwie przyczyni się do rozwoju jednostek i całego społeczeństwa oraz może się stać czynnikiem wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu i całej Polski.

Gospodarka i ekonomia w dziejach proponuje oryginalne spojrzenie na procesy gospodarcze oraz otwiera nowe możliwości zawodowe w sferze szybko rozwijającej się gospodarki informacyjnej.