Innowacje w edukacji - game-based learning w poznańskim środowisku akademickim

Z inicjatywy naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powstało innowacyjne rozwiązanie edukacyjne w oparciu o nauczanie poprzez gry, tj. dynamicznie rozwijający się na świece trend game-based learning. Jest to gra (i zarazem kompleksowy system szkoleniowy) "Cafe Manager", stanowiąca osadzony w konwencji powieści detektywistycznej symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia oraz swoisty program rozwoju kompetencji (https://doji-academy.com).

Cafe Manager
Cafe Manager

Jest to narzędzie ukierunkowane na podnoszenie - w nowatorski i bardziej efektywny niż dotychczas sposób - kompetencji i wiedzy nie tylko uczniów czy studentów, ale także pracowników przedsiębiorstw różnych branż. Pozwala ono wykształcić postawy przydatne w praktyce biznesu, ale także stanowi indywidualne narzędzie wspierania samorozwoju.

Zastosowanie mechaniki gier w edukacji, w tym wzbudzanie i podtrzymywanie zaangażowania interesującą fabułą, oprawą graficzną i samą rywalizacją w grze umożliwia nie tylko łatwe i przyjemne (a czasem nawet bezwiedne) a przy tym szybsze i trwalsze przyswajanie wiedzy, ale przede wszystkim pozwala wykształcić i doskonalić umiejętności oraz kompetencje, w tym z zakresu myślenia strategicznego, rozwiązywania problemów biznesowych, w szczególności negocjacji czy technik sprzedażowych itp. Z kolei dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu i zastosowanym rozwiązaniom technologicznym, m.in. wyposażonym w inteligencję kognitywną, narzędzie to umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych o zachowaniu użytkownika (user behavior analysis).

Wpisuje się to w potrzebę tworzenia i wdrażania nowych standardów w nauczaniu oraz jednocześnie pomiaru ich efektywności. Jest zgodne z nowymi trendami w edukacji (Edtech), digitalizacją rynku i samego nauczania - w związku z postępującym procesem automatyzacji i stopniowego uczenia się maszyn, rozwoju narzędzi kognitywnych oraz nowoczesnych rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji - podąża za zmianami demograficznymi i społecznymi (obecność pokolenia Y i Z, czyli tzw. millenialsów).