KOLaboratorium UAM

Ponad 40 kursów i zajęć jest w ofercie "KOLaboratorium UAM". KOLaboratorium to program, którego celem jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności zawodowych mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Program będzie realizowany do początku 2021 roku.

KOLaboratorium UAM
KOLaboratorium UAM

W aktualnej ofercie zajęć są między innymi: zajęcia z nauki języka migowego, projektowania ogrodów społecznych oraz z autoprezentacji.

W przygotowanie oferty programowej zaangażowanych jest kilkanaście jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, między innymi: Wydziały Filologii Polskiej i Klasycznej, Anglistyki, poznański Ogród Botaniczny oraz uniwersyteckie Radio Meteor.

Projekt "KOLABORATORIUM UAM - PROGRAM SZKOLENIOWY DLA MIESZKAŃCÓW REGIONU" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-T092/18, wartość dofinansowania z UE 911 762, 62 PLN.