Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych

Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza będzie gospodarzem Kongresu Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (International Uniom of Anthropological and Ethnological Sciences - IUAES). Kongres odbędzie się w dniach 27-31 sierpnia 2019, a jego temat przewodni to: 'World Solidarities'.

Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych
Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych

Kongres, którego wiodącym tematem są "Światowe solidarności" (World Solidarities), ma służyć ukazaniu roli antropologii w szerzeniu idei i praktyk solidarności, tolerancji i sprawiedliwości. Poznań, w którym Uniwersytet i najstarszy w Polsce Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej świętują stulecie swojego istnienia, jest właściwym miejscem, by pokazać intelektualną doniosłość ustaleń dyscypliny i jej społeczne zaangażowanie. Wydarzenie takiej rangi po raz pierwszy odbędzie się nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy.

Weźmie w nim udział blisko 750 osób z 60 krajów, które będą obradować w 103 panelach tematycznych. W programie kongresu są też 3 sesje plenarne, 8 paneli dyskusyjnych, 8 warsztatów i program filmowy, w ramach którego zaprezentowane zostaną 23 dokumentalne filmy etnograficzne z całego świata. 

IDEA KONGRESU

Poznański kongres IUAES stanowi forum do dyskusji nad sposobami, w jakie antropologia bada przejawy solidarności nie tylko ludzkiej, ale i międzygatunkowej. Empatia, wspólnotowość oraz solidarność to idee szczególnie ważne dziś, w dobie, gdy zmiany klimatyczne i nierówności społeczne zmuszają całe społeczności do migracji i stanowią pretekst do szerzenia wykluczających ideologii. Ksenofobia nie jest przymiotem żadnej konkretnej kultury, lecz wynika ze specyficznych relacji społecznych, sprzecznych interesów gospodarczych i rywalizacji grup politycznych, obecnie coraz częściej powiązanych z uwarunkowaniami klimatycznymi. Jednym z zadań antropologii jest poszerzanie rozumienia wspólnoty poprzez wykazywanie związków pomiędzy istniejącymi nierównościami a ekologią. 

Wiążą się one ze społecznymi umiejętnościami dzielenia się i wspierania pozornie obcych ludzi, a także z poczuciem odpowiedzialności za środowisko i inne istoty żywe. Przez bezpośrednie badanie i otwarte stawianie tych kwestii, a także aktywne zaangażowanie w ich rozwiązywanie, antropolodzy i etnolodzy promują idee solidarności na przekór mnożącym się przejawom wrogości oraz kreślą horyzonty wspólnego działania na rzecz uczynienia świata lepszym miejscem do życia dla wszystkich.

Uczestniczący w światowym święcie antropologii w Poznaniu przedstawią wyniki empirycznych badań terenowych prowadzonych zarówno w metropoliach, jak i w niedostępnych zakątkach świata, wśród elit i "zwykłych ludzi', bogatych i ubogich. Dyskusje będą dotyczyć przeszłości, współczesności i wyzwań przyszłości, przed jakimi staje ludzkość. Zostaną omówione takie kwestie, jak kondycja solidarności w czasach migracji, uchodźstwa, ksenofobii i populizmu; społeczne wykluczenia i mechanizmy dyskryminacji; konieczność rozwijania solidarności z innymi gatunkami i całymi ekosystemami; potrzeba wychodzenia poza rolę biernego obserwatora na rzecz postawy zaangażowanej i aktywistycznej; możliwość budowania solidarności przez sport i turystykę; islamofobia i kryzys uchodźczy w kontekście polskim; solidarności w kontekście gender i różnic pokoleniowych; antropologiczna krytyka neoliberalizmu ekonomicznego i nacjonalizmu; wyzwania dla solidarności w dobie kryzysu państwa dobrobytu; zagrożenia płynące z niedoboru wody i żywności; antropologia w obliczu i w miejscach klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i epidemii; prawa społeczności rdzennych i nomadycznych; ekonomia moralna; społeczne oddziaływania nowych technologii.

Gośćmi specjalnymi kongresu będą prof. Chris Hann, dyrektor Instytutu Maksa Plancka w Halle w Niemczech, który na podstawie badań terenowych zrealizowanych w Wisłoku w Bieszczadach opublikował książkę zatytułowaną "Wieś bez solidarności" oraz prof. Alisse Waterston z City University of New York, bratanica Szmula Wasersztajna z Jedwabnego, która przy użyciu tzw. etnografii intymnej stworzyła przejmującą biograficzną opowieść "Wojny mojego ojca".