Modernizacja Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego

W styczniu 2020 rozpoczną się prace przy modernizacji energetycznej jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w Poznaniu - Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego. Dominujący nad centrum Poznania charakterystyczny wieżowiec wymaga modernizacji i przebudowy niektórych elementów. Prace potrwają dwa lata.

Modernizacja Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego
Modernizacja Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego

Na początku listopada 2019 został ogłoszony wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" oraz modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum.

Wieżowiec jest budynkiem specyficznym, nie tylko ze względu na swój kształt, ale także na nietypowe rozwiązania technologiczne, co powoduje, że przebudowa jest bardzo kosztowna i niezmiernie trudna w realizacji. Władze UEP podejmują wszelkie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, doktorantom, studentom oraz wszystkim innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pracy, ale także realizację szeregu dodatkowych korzyści, w tym:

wydajniejszą wentylację zapewniającą normową wymianę powietrza,

lepsze oświetlenie - nowoczesne oprawy LED zapewnią równomierny rozsył światła, stabilniejszą temperaturę w pokojach w okresie letnim i zimowym,

usunięcie z budynku płyt cementowo-azbestowych,

wymiana okien na energooszczędne,

Uczelnia stara się także o uzyskanie Świadectw Efektywności Energetycznej (tzw. "Białych Certyfikatów").

Władze Uczelni podejmują wszelkie działania, aby w trakcie trwania inwestycji w budynku Collegium Altum stworzyć dogodne warunki do pracy i nauki. Przewidywane są standardowe utrudnienia związane z prowadzeniem prac budowlanych.

Zgodnie z założeniami modernizacja będzie prowadzona etapami. Prace w części wysokiej budynku będą prowadzone przez ok. 1,5 miesiąca na każdym piętrze i zostaną przeprowadzone w 2020 roku. Główne prace w części niskiej obiektu będą przeprowadzane w 2021 roku. Projekt wymaga ogromnego zaangażowania wielu pracowników Uczelni. Niezbędne będą m.in. czasowe relokacje osób pracujących na piętrze objętym pracami. Z uwagi na realizację Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest zobligowany do usunięcia płyt cementowych z niewielką domieszką azbestu, zastosowanych w trakcie budowy.

Tym samym Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nie tylko zadbał o spełnienie wszelkich standardów wymaganych przy pracy z materiałami zawierającymi azbest, ale również zapewnił dodatkowe środki zabezpieczające tak, aby zarówno wykładowcy, studenci, pracownicy UEP, jak i okoliczni mieszkańcy nie mieli powodów do obaw z tego tytułu.

Wyłonionym w postępowaniu wykonawcą prac będzie PTB Nickel Technologia sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji to prawie 41 mln zł.