Nagrody i stypendia dla naukowców - zgłoszenia on-line

Do 30 kwietnia 2021 r. można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

Nagroda i stypendium - grafika artykułu
Nagroda i stypendium

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Miasta Poznania, w którym co roku przyznawana jest Nagroda Naukowa oraz stypendia dla młodych naukowców i naukowczyń.

Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma osoba, która może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich dwóch lat. Z kolei Stypendium przeznaczone jest dla zdolnych naukowców i naukowczyń, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Miasto przeznacza na Nagrodę i Stypendia 180 tysięcy złotych.

UWAGA! W związku z obostrzeniami epidemicznymi, wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. W przypadku formularza wniosku, oprócz skanu prosimy przesłać także wersję edytowalną w formacie Word. W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Naukową Miasta Poznania". Termin przesyłania wniosków mija 30 kwietnia 2021 r.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej oraz stypendiów przysługuje: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym oraz dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej stosuje się odpowiednio do przyznawania stypendium dla młodych badaczy.

Konkurs koordynuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 878 57 40 lub pisząc na: akademickipoznan@um.poznan.pl

Załączniki

sieci społecznościowe