Nowe laboratoria badawcze Uniwersytetu Ekonomicznego

Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wzbogaciła się niedawno o trzy nowe laboratoria naukowe: Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości, Laboratorium Internetu Rzeczy, Laboratorium Interakcji Człowiek-Komputer. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie. UEP jest jedyną uczelnią w Polsce, która korzysta z tak zaawansowanej i zróżnicowanej infrastruktury badawczej w tych dziedzinach.

Nowe laboratoria badawcze Uniwersytetu Ekonomicznego - grafika artykułu
Nowe laboratoria badawcze Uniwersytetu Ekonomicznego

Nowe laboratoria powstały w ramach projektu InnoUEP sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Cały projekt obejmował jeszcze cztery inne laboratoria przypisane innym katedrom i wspólną serwerownię umieszczoną w dawnym skarbcu cesarza Niemiec i króla Prus Wilhelma II Hohenzollerna.

Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości

Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP

Badania w dziedzinie wirtualnej (ang. Virtual Reality VR) i wzbogaconej (ang. Augmented Reality AR) rzeczywistości są prowadzone w Katedrze Technologii Informacyjnych UEP od 20 lat.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu Laboratorium będzie możliwe objęcie badaniami całego cyklu projektowania i praktycznych zastosowań aplikacji VR/AR. Dotyczy to zarówno metod projektowania treści i aplikacji VR/AR, prezentacji środowisk wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości użytkownikom końcowym za pomocą interfejsów zanurzeniowych i mobilnych oraz metod interakcji użytkowników z obiektami w tego typu środowiskach. Możliwe będzie badanie postrzegania wirtualnych środowisk przez różnych użytkowników i eksperymentalna ocena możliwości praktycznego wykorzystania technik wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości w różnych obszarach aplikacyjnych. Przewiduje się prowadzenie badań w takich dziedzinach, jak handel, serwis, marketing, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rozrywka (produkcja gier i filmów), medycyna, inżynieria, architektura oraz szybkie prototypowanie produktów.

Laboratorium Internetu Rzeczy

Kierownik: dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP

Oprócz "Internetu Ludzi", którym posługujemy się na co dzień, i który łączy ludzi ze sobą i ze źródłami informacji, na naszych oczach powstaje równolegle "Internet Rzeczy", który łączy wszelkie możliwe rzeczy, otaczające ludzi. Podstawową zasadą Internetu Rzeczy jest zasada "dobrego służącego" oznaczająca, że "inteligentne" i wzajemnie komunikujące się urządzenia mają nie zwracać na siebie uwagi i pozostawać niewidoczne, ale jednocześnie mają służyć ludziom i okazywać im pomoc w wykonywaniu wszystkich tych czynności, które można zautomatyzować. Najwyższym celem urządzeń podłączonych do Internetu Reczy jest zatem zapewnienie komfortu użytkownikom "inteligentnych" instalacji przy jednoczesnym minimalnym poziomie ich zaangażowania i minimalnej wymaganej wiedzy co do sposobu działania i obsługi wykorzystywanych urządzeń.

Laboratorium Interakcji Człowiek-Komputer

Kierownik: dr inż. Jacek Chmielewski

W tym laboratorium będą prowadzone badania nad dwoma aspektami interakcji człowieka z komputerami:

komunikacji wielourządzeniowej,

wykorzystaniem interfejsów naturalnych: ruchu, głosu, obecności itp.

W odniesieniu do pierwszego aspektu chodzi o efektywne wykorzystanie całego ekosystemu urządzeń dostępnych w danej chwili w miejscu przebywania użytkownika. Użytkownik przenosząc się np. z domu do pracy, zmienia nie tylko lokalizację, ale również otoczenie, w jakim działa, w tym zestaw urządzeń, jakie ma do dyspozycji. Szef firmy może zacząć przeglądać wyniki swojego przedsiębiorstwa na tablecie przy śniadaniu, kontynuować przegląd i wydawać polecenia po drodze do pracy korzystając z głosowego interfejsu systemu multimedialnego w samochodzie, a następnie przygotować i cyfrowo podpisać niezbędne dokumenty na swoim komputerze, gdy już dotrze do biura. Wszystko to w ramach jednej aplikacji działającej na wielu urządzeniach i podążającej za użytkownikiem.

W odniesieniu do drugiego aspektu - naturalnych interfejsów użytkownika - celem badań jest opracowanie takich metod komunikacji użytkowników z systemami informatycznymi, które minimalizują czas i energię użytkowników.

Załączniki

sieci społecznościowe