Poznań jednym z kluczowych partnerów UAM

Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Centrum Kultury Zamek, firmy takie jak Santander Bank Polska S.A., Microsoft oraz fundacje: Kulczyk Foundation i Fundacja UAM - to kluczowi partnerzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawiciele tych odebrali symboliczne "klucze do uczelni". Podczas Forum pod hasłem "Nasz Wspólny Uniwersytet" podziękowania trafiły także do tych partnerów, których wskazały poszczególne wydziały i centra badawcze uczelni.

Poznań jednym z kluczowych partnerów UAM
Poznań jednym z kluczowych partnerów UAM

Podziękowania otrzymali ci, którzy w szczególny sposób przyczynili się do promowania uczelni, rozwoju badań i nowych form kształcenia, budowania prestiżu krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego.

- Współczesne wyzwania, takie jak czwarta rewolucja przemysłowa, degradacja środowiska, zmiany klimatyczne i zmiany społeczne wpływają na model współpracy państwa, biznesu, uczelni i społeczeństwa - mówił JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, otwierając Forum. - Nasz uniwersytet wpisuje się w te trendy. Jest zaangażowany w zmieniający się świat i ten bliski i ten bardziej odległy. Jest zaangażowany w kształcenie młodych ludzi - tych, którzy ten świat będą zmieniać i którzy w zmianach będą uczestniczyć - zaznaczył Rektor.

- Nasz Uniwersytet ma szczęście - mówił natomiast prof. Marek Nawrocki, prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Możemy liczyć na współpracę i wsparcie wielu instytucji i firm - naszych partnerów społeczno-gospodarczych. Dzisiejsze Forum daje możliwość spotkania i podziękowania niewielkiej części spośród tych podmiotów, z którymi współpracujemy - dodał.

Jednym z filarów współpracy UAM z Urzędem Miasta Poznania jest realizowanie idei "Akademickiego Poznania". Miasto wspiera Uniwersytet w zakresie organizowania wykładów otwartych wybitnych naukowców i specjalistów z kraju i zagranicy; wspiera szereg inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość akademicką, czy innowacje. - Miasto i uniwersytet to wspólna przestrzeń, to kształtujący ją ludzie - zaznaczył prof. Ryszard Naskręcki. - Mówiąc Poznań, myślimy Uniwersytet. Mówiąc Uniwersytet, myślimy o mieście: wspólnocie umysłów, pasji i marzeń - dodał prorektor.

Organizatorzy Forum mają nadzieję, że przykłady najlepszych praktyk współpracy w kontekście zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym mogą stać się przyczynkiem do dyskusji na temat przyszłych scenariuszy kooperacji uniwersytetu z otoczeniem. Będzie to też dobry prognostyk na nowe stulecie w historii uczelni.

Fot. Adrian Wykrota, Przemysław Stanula