Poznańskie uczelnie w czołówce Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022

Poznańskie uczelnie znalazły się w czołówce dwudziestego trzeciego rankingu polskich szkół wyższych opublikowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Drugie miejsce w skali kraju w swojej kategorii zajął Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a trzecie miejsca w swoich kategoriach zajęły: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

Grafika przedstawia dziewczynę trzymającą przed twarzą okulary, w których szkła są grafikami z logo rankingu uczelni - grafika artykułu
Poznańskie uczelnie w czołówce Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022

W prestiżowym, opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy rankingu szkół wyższych 2022, w ścisłej czołówce znalazły się trzy poznańskie uczelnie. W kategorii uczelni rolniczych na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy, w kategorii "uniwersytety" trzecie miejsce w skali kraju zajął Uniwersytet im. A. Mickiewicza, a w kategorii uczelni ekonomicznych trzecie miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny. 

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

W klasyfikacji zbiorczej, wśród ocenianych blisko 100 akademickich uczelni objętych rankingiem, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, uplasował się na 4. pozycji, czyli podobnie jak przed rokiem (za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Warszawską). Uniwersytet Medyczny został sklasyfikowana na 16. pozycji (awans o 1 miejsca), Politechnika Poznańska na 23. miejscu, Uniwersytet Ekonomiczny znalazł się na 26. pozycji, a Uniwersytet Przyrodniczy na 28. miejscu.

W kategorii niepublicznych uczelni nauczających na poziomie magisterskim, drugie miejsce (bez zmian w ciągu roku) zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, który posiada wydział zamiejscowy w Poznaniu, 16. lokatę zajęła Wyższa Szkoła Bankowa, a na 28. pozycji znalazła się Wyższa Szkoła Logistyki.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich - obejmujący 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący 43 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych - obejmujący 19 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 73 kierunki i grupy kierunków studiów, w którym po raz pierwszy pojawiły się kierunki: ratownictwo medyczne oraz ogrodnictwo.

sieci społecznościowe