Preinkubacja studencka i wyzwania projektowe - nabór do programu

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów ogłosiła nabór do Programu Preinkubacja studencka i wyzwania projektowe z Grupą Amica. Program preinkubacji ma na celu wsparcie młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i poszerzaniu zdolności pracy projektowej.  

Preinkubacja studencka i wyzwania projektowe - nabór do programu - grafika artykułu
Preinkubacja studencka i wyzwania projektowe - nabór do programu

Program obejmuje zdefiniowanie realnego problemu biznesowego, tworzenie prototypu oraz inkubacje. Uczestnicy i uczestniczki będą pracować z doświadczonymi mentorami biznesowymi, którzy dodatkowo przekażą im swoją wiedzę podczas wielu warsztatów i szkoleń. Wszyscy studenci i studentki zakwalifikowani do programu będą mieli szanse zdobyć nagrody pieniężne, których łączna wartość to ponad 20 tys. zł.

Uczestnicy i uczestniczki programu będą mogli skorzystać ze staży w spółkach Grupy Amica. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie fabryki Amica oraz Stadionu Poznań.

- Współpracujemy z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi i młodymi naukowcami, pomagając im realizować swoje projekty. Chcemy łączyć środowisko akademickie z firmami, które są zainteresowane wspieraniem przedsiębiorczych studentów. Przyszłość nauki to umiejętne połączenie studentów ze społecznie odpowiedzialnym biznesem - mówi dr Adam Weinert, Prezes Rady Fundacji. 

Projekty wspierane przez Fundację zakładają zgodność z ideą wartości wspólnej, która jest związana z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu i dostrzeganiem możliwości biznesowych w wyzwaniach społecznych. Nasze podejście szerzone wśród studentów uwzględnia wartość tworzoną z myślą o wszystkich interesariuszach. Oznacza to prowadzenie projektów spełniających jednocześnie cele społeczne i ekonomiczne.

#AmicaSharesValueWithStudents