Przyznano Stypendia Miasta Poznania dla młodych badaczek i badaczy

Miasto uhonorowało dokonania naukowe młodych poznańskich badaczek i badaczy. W czwartek, 27 czerwca, dwanaście osób otrzymało stypendia w wysokości 10 tys. zł.

zdjęcie przedstawia grupę elegancko ubranych osób w sali urzędu miasta. W pierwszym rzędzie znajdują się laureatki i laureaci stypendium, którzy trzymają w rękach dyplomy i kwiaty. - grafika artykułu
12 osób otrzymało stypendia naukowe Miasta Poznania

Poznańscy naukowcy odebrali stypendia z rąk Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego rady miasta oraz Mariusza Wiśniewskiego, zastępcy prezydenta Poznania.

- Poznański samorząd zawsze przykładał dużą wagę do nauki i sztuki - tłumaczył Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. - Jednym z pierwszych wyróżnień ustanowionym w Poznaniu były właśnie nagrody naukowa i artystyczna. Towarzyszyło im zawsze przyznanie stypendiów dla młodych ludzi. W ten sposób staramy się zachęcać ich do działań twórczych i prowadzenia badań.

Stypendia naukowe Miasta Poznania przyznawane są od 1998 r., do tej pory - łącznie z tegoroczną edycją - otrzymało je 271 osób. W tym roku na konkurs wpłynęły 72 wnioski młodych osób, które pochwalić mogą się imponującym dorobkiem naukowym.

- Gratuluję badaczom i badaczkom, którzy będą dzisiaj wyróżnieni, ale również tym, którzy stoją u boku naszych bohaterów, służąc im wsparciem naukowym. Stypendium to docenienie pracy, jaką wykonują Państwo w naszym środowisku akademickim. Mam nadzieję, że będziecie kontynuować ją na naszych poznańskich uczelniach, a pewnego dnia odbierzecie Nagrodę Naukową Miasta Poznania - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Witolda Jurka, analizując prace młodych ludzi, wzięła pod uwagę ich osiągnięcia w realizowanych projektach badawczych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach i odbyte staże naukowe.

- Na siłę nic się nie osiągnie. Życzę Państwu, aby badania naukowe, jakie prowadzicie sprawiały Wam przyjemność, a także aby nauka, którą uprawiacie przełożyła się na sukcesy zawodowe. Wszystkiego najlepszego - mówił prof. Witold Jurek,przewodniczący kapituły Nagrody Naukowej, przyznającej stypendia.

Stypendia - każde wynoszące 10 tys. zł - otrzymało 12 osób. Młodzi naukowcy reprezentują takie dziedziny naukowe, jak: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze i weterynaryjne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne.

Cztery osoby zgłoszone zostały przez Politechnikę Poznańską, po trzy przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy, a dwie osoby przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.  

Kapituła przyznała także Nagrodę Naukową Miasta Poznania. W tym roku zgłoszono 17 kandydatur. Nazwisko laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystej sesji rady miasta  29 czerwca.

Stypendyści i stypendystki

 • Karolina Dziubata-Smykowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w dyscyplinie etnologii i antropologii kulturowej, w tym szeroko zakrojoną działalność publikacyjną, czynne uczestnictwo w licznych konferencjach naukowych, kierowanie własnym projektem badawczym, wykonawstwo w licznych projektach badawczych, działalność popularyzacyjną i organizacyjną, a także współpracę z otoczeniem społecznym.
 • Patryk Jędrzejczak z Politechniki Poznańskiej za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie wytwarzania nowatorskich układów hybrydowych tlenek tytanu (IV)-lignina kraft oraz ich zastosowanie w roli domieszek i/lub dodatków do kompozytów cementowych oraz polimerowych.
 • Małgorzata Józkowiak z Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie badań nad działaniem przeciwnowotworowym metylowych analogów resweratrolu, a także badań właściwości sekrecyjnych i zdolności do różnicowania się ludzkich jajnikowych komórek ziarnistych.
 • Piotr Kicki z Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji.
 • Emilia Krok z Politechniki Poznańskiej za dokonania w obszarze biofizyki błon biologicznych, w szczególności za opracowanie nowatorskiej metody otrzymywania biomimetycznych błon biologicznych zdolnych do anhydrobiozy.
 • Jakub Kurek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauk rolniczych, aktywność w publikowaniu wyników przeprowadzanych badań, uczestnictwo w wielu projektach naukowych, rozwijanie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez wyjazdy na staże międzynarodowe, a także rozpowszechnianie efektów podejmowanych działań badawczych podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.
 • Adam Maćkowiak z Politechniki Poznańskiej za wyróżniającą się międzynarodową aktywność i dorobek naukowy w zakresie elektrochemicznych urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.
 • Yolanda Victoria Rajagukguk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za znaczące osiągnięcia i wyróżniającą się działalność naukową w zakresie badań na rzecz autentyczności olejów tłoczonych na zimno, waloryzacji produktów ubocznych i wykorzystania "zielonych technologii" do wspierania wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle spożywczym.
 • Rafał Sibiak z Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w zakresie nauk medycznych i cykl publikacji pt. "Rola nowych technologii w opiece nad ciężarnymi z rozpoznaną cukrzycą typu 1".
 • Jakub Szewczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wyróżniającą się aktywność naukową na arenie międzynarodowej oraz dorobek naukowy w dziedzinie nauk chemicznych.
 • Hanna Turlewicz-Podbielska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za badania nad epidemiologią patogenów o potencjale zoonotycznym u zwierząt towarzyszących oraz możliwością wykorzystania nowych matryc do wykrywania ważnych patogenów wirusowych świń.
 • Adrianna Woroch z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie w dziedzinie filmoznawstwa.

Skład Kapituły Nagrody Naukowej:

 • Prof. IGCZ PAN dr hab. Małgorzata Dawidowska (Laureatka Nagrody Naukowej 2023)
 • Prof. dr hab. Witold Jurek - Przewodniczący Kapituły (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska (Politechnika Poznańska),
 • Iwona Matuszczak-Szulc (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP)
 • Prof. dr hab. Michał Nowicki (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Janusz Olejnik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),  
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Andrzej Rataj (Radny Miasta Poznania)
 • Prof. dr hab. Antoni Szczuciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  
 • Prof. dr hab. Marek Świtoński (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).