Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

Już po raz 16. Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie
Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania jako silnego ośrodka naukowego.

O niesłabnącej popularności tego konkursu świadczą liczby. Na XVI edycję Konkursu wpłynęło 118 prac, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich. Przykładowe dziedziny to: fizyka, statystyka, budownictwo, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki farmaceutyczne, biologia molekularna, czy etnologia i antropologia.

Prace ocenia Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki urzędu, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

- Konkurs to jeden z przykładów współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. Cieszę się, że wzbudza tak duże zainteresowanie. Pragniemy w ten sposób włączać młode talenty w działania na rzecz naszego miasta oraz promować ich osiągnięcia naukowe - mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, Przewodnicząca Kapituły, Zastępczyni Prezydenta. - Wyłonienie Laureatów i Laureatek było bardzo trudnym zadaniem, ponieważ poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, a tematyka zróżnicowana - dodaje.

Decyzją Kapituły w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł oraz 8 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł oraz 12 honorowych wyróżnień.

Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 222 prace.

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, Kapituła obradowała w tym roku w sposób zdalny. Zrezygnowano z uroczystej gali, a dyplomy zostaną przesłane Laureatom i Laureatkom drogą pocztową.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, już teraz zapraszając na kolejną edycję Konkursu!

Konkurs realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.