Laureaci Konkursu - edycja 2019/2020

Już po raz szesnasty Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

O niesłabnącej popularności tego konkursu świadczą liczby. Na XVI edycję Konkursu wpłynęło 118 prac, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich.  Przykładowe dziedziny to: fizyka, statystyka, budownictwo, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki farmaceutyczne, biologia molekularna, czy etnologia i antropologia.

Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 8 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 12 honorowych wyróżnień. Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 222 prace.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, już teraz zapraszając na kolejną edycję Konkursu!


NAGRODZONE PRACE DOKTORSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł

Emil Augustyn
"Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego sił powietrznych"

Promotor: dr hab. inż. Adam Kadziński
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu

Marcin Karczewski
"New methods of describing indistinguishability and its connections with quantum correlations"

Promotor: dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

Natalia Konieczna
"Badanie wpływu hamowania telomerazy za pomocą TMPyP4 na skuteczność leków przeciwnowotworowych w komórkach raka piersi in vitro"

Promotor: dr hab. Błażej Rubiś
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

.

WYRÓŻNIONE PRACE DOKTORSKIE

Wyróżnienia przyznawane są bez gratyfikacji finansowej

Jędrzej Bylka
"Ocena układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych"
Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tomasz M. MRÓZ
Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Adam Dąbrowski
"Wpływ struktury krajobrazu na atrakcyjność obszaru zabudowy mieszkalnej w Poznaniu"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Marta Drążkowska
"Identyfikacja kinematycznych modeli ruchu stawu kolanowego na podstawie sekwencji obrazów RTG"
Promotor: prof. dr hab. Inż. Krzysztof Kozłowski
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

Dominika Dymek
"Użytkowanie i kierunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w miastach na przykładzie Poznania"
Promotor: dr. hab. Leszek Bednorz, dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Adrian Dziembowski
"Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań w swobodnej nawigacji"

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Katarzyna Maria Jaszczyszyn
"Usuwanie ze ścieków substancji powierzchniowo czynnych niejonowych z wykorzystaniem sorbentów mineralnych"

Promotor: dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski
Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katarzyna Anna Kaczmarek
"The use of magnetic nanoparticles to increase the efficiency of magneto-ultrasonic heating"
Promotor: prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

Samanta Witomska
"Nowe porowate materiały oparte na grafenie - synteza i zastosowanie"
Promotor: Prof. UAM Piotr Pawluć
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii


NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł

Joanna Łopion
"Aktywizm społeczny wobec kryzysu migracyjnego. Praktyki integracyjno-pomocowe na rzecz uchodźców w Polsce"

Promotorka: dr hab. Agnieszka Chwieduk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Wydział Historyczny

Katarzyna Pawlukiewicz
"Estymacja liczby cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce z wykorzystaniem hierarchicznego modelu Gamma-Poissona"
Promotor: dr Maciej Beręsewicz
Uniwersytet Ekonomiczny, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Jakub Pielich
"Analiza czasowo-kosztowa inwestycji zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Dziećmiarkach w ujęciu BIM"
Promotorka: dr inż Agnieszka Dziadosz
Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

.

WYRÓŻNIONE PRACE MAGISTERSKIE

Wyróżnienia przyznawane są bez gratyfikacji finansowej

Patryk Antoszewski
"Projekt zagospodarowania terenu dawnych rodzinnych ogrodów działkowych w Poznaniu"
Promotor: dr inż. Dariusz Świerk
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Marcin Białek, Patryk Nowak
"Zastosowanie sieci neuronowej w zadaniu planowania trajektorii ruchu robota mobilnego"
Promotor: dr inż. Dominik Rybarczyk
Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Cezary Brudka
"Geoankieta jako wsparcie decyzyjne w procesach planistycznych na przykładzie rozbudowy systemu roweru publicznego w Poznaniu w 2019 roku"
Promotor: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Klaudia Kałkowska
"Koncepcja zagospodarowania zielenią terenu Kolegium im. Cieszkowskich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu"

Promotor: dr hab. Piotr Urbański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Piotr Kicki
"Algorytmizacja ruchu inteligentnych pojazdów przegubowych w obecności ograniczeń konfiguracyjnych i wejść sterujących"

Promotor: dr hab. inż. Maciej Michałek
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

Adrianna Laskowska
"Wpływ rowerów elektrycznych na systemy transportowe"
Promotor: dr inż. Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu

Alicja Odejewska
"Szpital onkologii dziecięcej w Poznaniu"
Promotorka: dr inż. arch. Agata Gawlak
Politechnika Poznańska, Wydział Architektury

Adam Pocztarek
"Centrum budowania świadomości proekologicznej na przykładzie wieży antysmogowej w Poznaniu na ul. Górna Wilda"
Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak
Politechnika Poznańska, Wydział Architektury

Ewelina Smółkowska
"Pomiary objętości wybranych elementów ciała człowieka"
Promotor:  prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Natalia Stopikowska
"Badanie właściwości spektroskopowych i strukturalnych nieorganicznych nanoluminoforów zawierających jony pierwiastków ziem rzadkich w warunkach zwiększonej temperatury i wysokiego ciśnienia"
Promotor: prof. zw. dr hab. Stefan Lis
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Przemysław Szaja
"Koncepcja systemu bezzałogowego transportu medycznego w aglomeracji miasta Poznań"
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Markowski, prof. PP
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu

Łukasz Szudarski
"Udział Cytadelowców w walce o Fort Winiary podczas bitwy o Poznań w 1945 r. Historia i pamięć"
Promotorka: prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej